Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 
 
   
  Đào tạo
        Thông báo

Thông báo

V/v Hướng dẫn sinh viên của Trường

Cao Đẳng điện lực miền Trung thực tập tốt nghiệp

Công ty nhận được Công văn số 192/CĐMT-ĐT ngày 22/3/2017 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc gửi sinh viên khóa K11C, K24T thực tập tốt nghiệp. Sau khi xem xét, Công ty giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

1. Tiếp nhận và bố trí cho 223 sinh viên của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung thực tập tốt nghiệp tại các TBA 110kV thuộc Chi nhánh Điện cao thế trực thuộc và tại Xí nghiệp thủy điện An Điềm

2. Thời gian tiếp nhận sinh viên thực tập:

- Hệ cao đẳng: Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 07/7/2017.

- Hệ TCCN: Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 11/8/2017.

3. Trước khi bố trí sinh viên vào thực tập tại các TBA 110kV và Nhà máy thủy điện An Điềm, các đơn vị huấn luyện những qui định về an toàn - vệ sinh lao động cần thiết và tiến hành kiểm tra sát hạch. Những sinh viên nào đạt yêu cầu mới bố trí thực tập.

4. Không bố trí sinh viên thực tập tại các TBA 110kV đang ở chế độ vận hành không người trực, bán người trực và các TBA 110kV đang có công tác (Đang thi công lắp máy 2, thi công hoàn thiện sơ đồ, thi công cải tạo…). Bố trí cán bộ kỹ thuật, Trưởng trạm, NVVH TBA 110kV, NMTTĐ trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực tập theo đề cương thực tập của Nhà trường kèm theo.

5. Kết thúc khóa thực tập, các đơn vị xác nhận kết quả thực tập cho sinh viên (theo thang điểm 10) và báo kết quả về Công ty.

Công ty thông báo đến các đơn vị được biết để tiếp nhận sinh viên thực tập và tạo điều kiện giúp các sinh viên hoàn thành đề cương thực tập tốt nghiệp.

Download

Danh sách sinh viên K11C thực tập tại Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung

Danh sách sinh viên K24T thực tập tại Công ty Lưới điện Cao thế miền TrungNgười đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
12345...
   
 

15/12/2017
Kế hoạch kiểm tra kết thúc khóa học lớp VHNMTĐ Sông Chò, Nhạn Hạc
Thông báo việc xét Tốt nghiệp lần 2 khóa K11C
11/12/2017
Thiên Tân Group thông bào tuyển dụng
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tuyển dụng lao động
4/12/2017
Tổ chức kiểm tra cấp đạt trình độ - Tin học B học kỳ I năm học 2016 - 2017 (lần 1)
28/11/2017
Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam tuyển dụng nhân sự
24/11/2017
Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế ảnh bìa facebook với hình ảnh về trường
22/11/2017
Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Giải pháp điều khiển & Tự động hóa (CAS – Control & Automation Solutions)
20/11/2017
Thông báo về việc học lại các học phần khóa K11C
16/11/2017
Thông báo Lịch học bù để sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Thông báo lịch học bổ sung cho các khóa K13C, K25T
15/11/2017
Thông báo mời thầu Sửa chữa KTX K5
9/11/2017
QĐ V/v thành lập đội HSSV xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Kế hoạch v/v triển khai thực tập TTSX lớp K25TH
Thông báo lịch học bù do lũ lụt
Cấp học bổng khuyến học năm học 2016 - 2017