Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

 
 
   
  Đào tạo
        Thông báo

Thông báo

V/v Hướng dẫn sinh viên của Trường

Cao Đẳng điện lực miền Trung thực tập tốt nghiệp

Công ty nhận được Công văn số 192/CĐMT-ĐT ngày 22/3/2017 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc gửi sinh viên khóa K11C, K24T thực tập tốt nghiệp. Sau khi xem xét, Công ty giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

1. Tiếp nhận và bố trí cho 223 sinh viên của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung thực tập tốt nghiệp tại các TBA 110kV thuộc Chi nhánh Điện cao thế trực thuộc và tại Xí nghiệp thủy điện An Điềm

2. Thời gian tiếp nhận sinh viên thực tập:

- Hệ cao đẳng: Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 07/7/2017.

- Hệ TCCN: Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 11/8/2017.

3. Trước khi bố trí sinh viên vào thực tập tại các TBA 110kV và Nhà máy thủy điện An Điềm, các đơn vị huấn luyện những qui định về an toàn - vệ sinh lao động cần thiết và tiến hành kiểm tra sát hạch. Những sinh viên nào đạt yêu cầu mới bố trí thực tập.

4. Không bố trí sinh viên thực tập tại các TBA 110kV đang ở chế độ vận hành không người trực, bán người trực và các TBA 110kV đang có công tác (Đang thi công lắp máy 2, thi công hoàn thiện sơ đồ, thi công cải tạo…). Bố trí cán bộ kỹ thuật, Trưởng trạm, NVVH TBA 110kV, NMTTĐ trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực tập theo đề cương thực tập của Nhà trường kèm theo.

5. Kết thúc khóa thực tập, các đơn vị xác nhận kết quả thực tập cho sinh viên (theo thang điểm 10) và báo kết quả về Công ty.

Công ty thông báo đến các đơn vị được biết để tiếp nhận sinh viên thực tập và tạo điều kiện giúp các sinh viên hoàn thành đề cương thực tập tốt nghiệp.

Download

Danh sách sinh viên K11C thực tập tại Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung

Danh sách sinh viên K24T thực tập tại Công ty Lưới điện Cao thế miền TrungNgười đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
12345...
   
 

28/6/2017
Thông báo V/v kiểm tra kết quả học tập trước khi xét tốt nghiệp khóa K11C
27/6/2017
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHOÁ K11C HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
26/6/2017
Thông báo Về việc HSSV nghỉ hè năm học 2016 - 2017
23/6/2017
Thông báo V/v "Nhắc nhở lịch thi lần 2 khóa K13CH"
6/6/2017
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA K24TH
29/5/2017
Thông báo Lịch học Giáo dục Quốc phòng khóa K13CH
24/5/2017
Kế hoạch V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng anh B năm học 2017-2017
15/5/2017
Chương trình thực tập, quy định thực tập, hướng dẫn viết báo cáo
11/5/2017
Quyết định V/v giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K11C, K24T thực tập tốt nghiệp
9/5/2017
Thời khóa biểu lớp sơ cấp nghề VHNMTĐ ALIN B2
Thông báo về việc phân chuyên ngành đào tạo khóa K12C (lần cuối)