Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 
 
   
  Đào tạo
        Thông báo

Thông báo

V/v Hướng dẫn sinh viên của Trường

Cao Đẳng điện lực miền Trung thực tập tốt nghiệp

Công ty nhận được Công văn số 192/CĐMT-ĐT ngày 22/3/2017 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc gửi sinh viên khóa K11C, K24T thực tập tốt nghiệp. Sau khi xem xét, Công ty giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

1. Tiếp nhận và bố trí cho 223 sinh viên của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung thực tập tốt nghiệp tại các TBA 110kV thuộc Chi nhánh Điện cao thế trực thuộc và tại Xí nghiệp thủy điện An Điềm

2. Thời gian tiếp nhận sinh viên thực tập:

- Hệ cao đẳng: Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 07/7/2017.

- Hệ TCCN: Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 11/8/2017.

3. Trước khi bố trí sinh viên vào thực tập tại các TBA 110kV và Nhà máy thủy điện An Điềm, các đơn vị huấn luyện những qui định về an toàn - vệ sinh lao động cần thiết và tiến hành kiểm tra sát hạch. Những sinh viên nào đạt yêu cầu mới bố trí thực tập.

4. Không bố trí sinh viên thực tập tại các TBA 110kV đang ở chế độ vận hành không người trực, bán người trực và các TBA 110kV đang có công tác (Đang thi công lắp máy 2, thi công hoàn thiện sơ đồ, thi công cải tạo…). Bố trí cán bộ kỹ thuật, Trưởng trạm, NVVH TBA 110kV, NMTTĐ trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực tập theo đề cương thực tập của Nhà trường kèm theo.

5. Kết thúc khóa thực tập, các đơn vị xác nhận kết quả thực tập cho sinh viên (theo thang điểm 10) và báo kết quả về Công ty.

Công ty thông báo đến các đơn vị được biết để tiếp nhận sinh viên thực tập và tạo điều kiện giúp các sinh viên hoàn thành đề cương thực tập tốt nghiệp.

Download

Danh sách sinh viên K11C thực tập tại Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung

Danh sách sinh viên K24T thực tập tại Công ty Lưới điện Cao thế miền TrungNgười đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
   
 

16/3/2018
Thông báo V/v học lại các học phần khóa K12C, K13C
8/3/2018
Thông báo v/v học lại các học phần các khóa
5/3/2018
Thông báo cấp học bổng du học Nhật Bản
23/2/2018
Thông báo v/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K12C, K13C, K14C, K25T
1/2/2018
Thông báo v/v làm khóa luận tốt nghiệp khóa K12C
QUYẾT ĐỊNH "V/v Ban hành Quy trình tổ chức và mức thu phí học lại, học ghép, học cải thiện"
31/1/2018
Kế hoạch về việc tuyển sinh năm 2018
22/1/2018
Thông báo v/v hướng dẫn SV khóa K12C, K25T đăng ký thực tập tốt nghiệp
18/1/2018
Thông báo kế hoạch HSSV nghỉ Tết Mậu Tuất 2018
11/1/2018
Thông báo điều chỉnh lịch học khóa K13C
4/1/2018
Điểu chỉnh lịch học lớp K26T