Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 
 
   
  Đào tạo
        Thông báo

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên

khoá K11C, K24T thực tập tốt nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-EVN ngày 24/11/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chuyển Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học viên sinh viên;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công các giảng viên có tên sau bàn giao sinh viên khoá K11C, K24T thực tập tốt nghiệp:

- Thầy Trần Đình Dũng: Bàn giao sinh viên khoá K11C, K24T tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

- Thầy Trần Đình Sơn: Bàn giao sinh viên khoá K11C, K24T tại Công ty Điện lực Quảng Nam.

- Thời gian bàn giao: 08h00 ngày 15/05/2017 (sinh viên khóa K11C, K24T học an toàn cùng đợt).

Điều 2. Phân công các giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K11C, K24T thực tập tốt nghiệp theo danh sách đính kèm. Thời gian thực tập: Khóa K11C thực tập từ ngày 15/05/2017 đến 07/07/2017; Khóa K24T thực tập từ ngày 19/06/2017 đến 11/08/2017.

Điều 3. Giảng viên bàn giao, phụ trách theo dõi sinh viên khoá K11C, K24T thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa KTCS, Trưởng Khoa Điện, Trưởng khoa ĐTVT và các giảng viên có tên trong danh sách tại điều 1,2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Download: Danh sách HSSV thực tập tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn thực tậpNgười đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
   
 

16/3/2018
Thông báo V/v học lại các học phần khóa K12C, K13C
8/3/2018
Thông báo v/v học lại các học phần các khóa
5/3/2018
Thông báo cấp học bổng du học Nhật Bản
23/2/2018
Thông báo v/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K12C, K13C, K14C, K25T
1/2/2018
Thông báo v/v làm khóa luận tốt nghiệp khóa K12C
QUYẾT ĐỊNH "V/v Ban hành Quy trình tổ chức và mức thu phí học lại, học ghép, học cải thiện"
31/1/2018
Kế hoạch về việc tuyển sinh năm 2018
22/1/2018
Thông báo v/v hướng dẫn SV khóa K12C, K25T đăng ký thực tập tốt nghiệp
18/1/2018
Thông báo kế hoạch HSSV nghỉ Tết Mậu Tuất 2018
11/1/2018
Thông báo điều chỉnh lịch học khóa K13C
4/1/2018
Điểu chỉnh lịch học lớp K26T