Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

 
 
   
  Đào tạo
        Thông báo

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên

khoá K11C, K24T thực tập tốt nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-EVN ngày 24/11/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chuyển Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học viên sinh viên;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công các giảng viên có tên sau bàn giao sinh viên khoá K11C, K24T thực tập tốt nghiệp:

- Thầy Trần Đình Dũng: Bàn giao sinh viên khoá K11C, K24T tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

- Thầy Trần Đình Sơn: Bàn giao sinh viên khoá K11C, K24T tại Công ty Điện lực Quảng Nam.

- Thời gian bàn giao: 08h00 ngày 15/05/2017 (sinh viên khóa K11C, K24T học an toàn cùng đợt).

Điều 2. Phân công các giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K11C, K24T thực tập tốt nghiệp theo danh sách đính kèm. Thời gian thực tập: Khóa K11C thực tập từ ngày 15/05/2017 đến 07/07/2017; Khóa K24T thực tập từ ngày 19/06/2017 đến 11/08/2017.

Điều 3. Giảng viên bàn giao, phụ trách theo dõi sinh viên khoá K11C, K24T thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa KTCS, Trưởng Khoa Điện, Trưởng khoa ĐTVT và các giảng viên có tên trong danh sách tại điều 1,2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Download: Danh sách HSSV thực tập tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn thực tậpNgười đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
12345...
   
 

16/10/2017
KẾ HOẠCH "V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH4"
22/9/2017
THÔNG BÁO "Điều chỉnh lịch học lớp K13CH3"
6/9/2017
THÔNG BÁO V/v Học lại các học phần khóa K11C, K12C, K13C
30/8/2017
THÔNG BÁO V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh B
KẾ HOẠCH "V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH1"
23/8/2017
Thông báo V/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K11C, K12C, K13C
15/8/2017
KẾ HOẠCH "V/v hướng dẫn sinh viên khóa mới nhập học K14C tham quan, giới thiệu phòng thí nghiệm, thực hành"
9/8/2017
Thông báo "V/v điều chỉnh phòng học"
27/7/2017
Thông báo V/v Học lại các học phần thiếu điểm
17/7/2017
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và khen thưởng tốt nghiệp khóa K11C
11/7/2017
Thông báo v/v "Điều chỉnh ngày tổ chức sinh hoạt cuối khóa và Lễ tốt nghiệp khóa K11C"