Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 
 
   
  Đào tạo
        Thông báo

THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K11C cụ thể như sau:

TT

MÔN HỌC

SLSV đăng ký học

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Toán A1

4

22

Từ 10/8

đến 20/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P.Khoa KHCB

Nguyễn Thị Thái

2.

Vật lý

3

22

Từ 08/8

đến 22/8/2017

Từ 07h30

thứ 7,CN

(5 tiết)

P201.G1

Nguyễn Tấn Xứng

3.

Pháp luật

6

15

Từ 07/8

đến 11/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P203.G1

Phạm Ngọc Cơ

4.

Toán A2

3

15

Từ 08/8

đến 16/8/2017

Từ 14h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

P201.G1

Nguyễn Tấn Xứng

5.

Máy điện 1

4

22

Từ 07/8

đến 17/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P204.G1

Ngô Văn Đẩu

6.

Mạch điện 1

8

30

Từ 04/8

đến 13/8/2017

Từ 07h30

(3 tiết)

P205.G1

Nguyễn Đình Sương

7.

Mạch điện 2

8

22

Từ 04/8

đến 13/8/2017

Từ 14h00

(3 tiết)

P202.G1

Võ Thị Sương

8.

Kỹ năng mềm

3

15

Từ 01/8

đến 03/8/2017

Từ 07h30 và 14h00

thứ 3,4,5

(3 tiết)

P206.G1

Huỳnh Thị Hiệp

9.

Tư tưởng HCM

4

15

Từ 07/8

đến 11/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P207.G1

Nguyễn Thị Xuân Phong

10.

Khí cụ điện

4

22

Từ 07/8

đến 17/8/2017

Từ 14h00

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P203.G1

Nguyễn Tiến Phong

11.

An toàn điện

3

15

Từ 07/8

đến 11/8/2017

Từ 14h00

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P204.G1

Hoàng Thanh Khoái

12.

Cung cấp điện 1

4

15

Từ 04/8

đến 10/8/2017

Từ 07h30

(3 tiết)

P202.G1

Nguyễn Thị Thu Huyền

13.

ĐL CM Đảng CSVN

5

22

Từ 07/8

đến 17/8/2017

Từ 14h00

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P205.G1

An Thị Hà

14.

Rơle bảo vệ

7

15

Từ 07/8

đến 11/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P401.G2

Nguyễn Thị Ngọc Thư

15.

Điện tử công suất

3

22

Từ 07/8

đến 17/8/2017

Từ 14h00

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P206.G1

Nguyễn Mạnh Hùng

16.

Bảo vệ các PT

6

15

Từ 08/8

đến 14/8/2017

Từ 14h00

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P207.G1

Trần Văn Lâm

17.

Kinh doanh điện năng

4

15

Từ 15/8

đến 21/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P.Khoa KHCB

Tôn Thất Dũng

18.

KT cao áp

22

15

Từ 08/8

đến 14/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P205.G2

Lê Thị Nhung

19.

SCADA

4

15

Từ 07/8

đến 11/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P.Khoa ĐTVT

Ngô Đình Vĩnh

20.

VH thiết bị điện

3

15

Từ 07/8

đến 11/8/2017

Từ 14h00

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P301.G2

Dương Tấn Hưng

21.

Tự động hóa

4

15

Từ 07/8

đến 11/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P301.G2

Phạm Ngã

22.

Bù CSPK lưới PP

4

15

Từ 07/8

đến 11/8/2017

Từ 14h00

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P401.G2

Bùi Thị Hạnh Tiên

23.

KT điện lạnh

1

22

Từ 04/8

đến 10/8/2017

Từ 07h30

(3 tiết)

P.Khoa KTCS

Trần Đình Sơn

24.

Vi điều khiển

1

22

Từ 07/8

đến 17/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(3 tiết)

P.Khoa ĐTVT

Mai Thị Kim Liên

25.

Máy điện 2

3

15

Từ 04/8

đến 10/8/2017

Từ 14h00

(3 tiết)

P205.G2

Nguyễn Hữu Quỳnh Kha

26.

TT lắp mạch nhị thứ

1

20h

Từ 14/8

đến 18/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(4giờ)

Phòng TT

Trần Bảo Lộc

27.

TN máy điện

1

20h

Từ 14/8

đến 18/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(4giờ)

Phòng TT

Ngô Văn Đẩu

28.

TT lắp đặt điện 1

2

20h

Từ 14/8

đến 18/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(4giờ)

Phòng TT

Nguyễn Tiến Lập

29.

Hệ thống cơ điện

1

15

Từ 04/8

đến 10/8/2017

Từ 07h30

(3 tiết)

P.Khoa KTCS

Lê Công Hân

30.

TN điện tử

4

20h

Từ 14/8

đến 18/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(4giờ)

Phòng TT

Bùi Ngọc Quảng

31.

TT PLC

1

20h

Từ 14/8

đến 18/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(4giờ)

Phòng TT

Phạm Xuân Thùy

32.

TN thiết bị điện 2

1

20h

Từ 14/8

đến 18/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(4giờ)

Phòng TT

Nguyễn Thị Hải

33.

TT điện cơ bản 1

2

20h

Từ 14/8

đến 18/8/2017

Từ 07h30

thứ 2,3,4,5,6

(4giờ)

Phòng TT

Hoàng Hà

Ghi chú:

- Nhằm tránh tình trạng SV không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên quản lý số lượng và kết quả học tập của SV trên phần mềm Quản lý đào tạo.

- Các SV đã đóng lệ phí nhưng không có lớp học đến phòng Tài chính-Kế toán trước ngày 04/8/2017 để nhận lại lệ phí.Người đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
   
 

24/11/2017
Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế ảnh bìa facebook với hình ảnh về trường
22/11/2017
Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Giải pháp điều khiển & Tự động hóa (CAS – Control & Automation Solutions)
20/11/2017
Thông báo về việc học lại các học phần khóa K11C
16/11/2017
Thông báo Lịch học bù để sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Thông báo lịch học bổ sung cho các khóa K13C, K25T
15/11/2017
Thông báo mời thầu Sửa chữa KTX K5
9/11/2017
QĐ V/v thành lập đội HSSV xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Kế hoạch v/v triển khai thực tập TTSX lớp K25TH
Thông báo lịch học bù do lũ lụt
Cấp học bổng khuyến học năm học 2016 - 2017
30/10/2017
Phổ biến quy chế Quản lý HĐ KHCN và báo cáo tình hình hoạt động KHCN tại đơn vị
24/10/2017
Kế hoạch V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH5
16/10/2017
KẾ HOẠCH "V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH4"
22/9/2017
THÔNG BÁO "Điều chỉnh lịch học lớp K13CH3"