Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

 
 
   
  Đào tạo
        Thông báo

THÔNG BÁO

"V/v điều chỉnh phòng học"

Để tạo điều kiện tổ chức đón tiếp học sinh khóa mới nhập học, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh phòng học tại tầng 1 giảng đường G1 trong ngày 15/8/2017 như sau:

Phòng học theo TKB đã ban hành

Chuyển sang học tại phòng

101-G1

201-G1

102-G1

202-G1

103-G1

205-G1

104-G1

206-G1

105-G1

301-G1

106-G1

302-G1

Sau ngày 15/8/2017 các lớp học bình thường tại các phòng theo TKB đã ban hành.

Đề nghị các Khoa giáo viên và sinh viên các lớp học tại tầng 1 giảng đường G1 lưu ý triển khai thực hiện.Người đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
12345...
   
 

22/9/2017
THÔNG BÁO "Điều chỉnh lịch học lớp K13CH3"
6/9/2017
THÔNG BÁO V/v Học lại các học phần khóa K11C, K12C, K13C
30/8/2017
THÔNG BÁO V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh B
KẾ HOẠCH "V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH1"
23/8/2017
Thông báo V/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K11C, K12C, K13C
15/8/2017
KẾ HOẠCH "V/v hướng dẫn sinh viên khóa mới nhập học K14C tham quan, giới thiệu phòng thí nghiệm, thực hành"
9/8/2017
Thông báo "V/v điều chỉnh phòng học"
27/7/2017
Thông báo V/v Học lại các học phần thiếu điểm
17/7/2017
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và khen thưởng tốt nghiệp khóa K11C
11/7/2017
Thông báo v/v "Điều chỉnh ngày tổ chức sinh hoạt cuối khóa và Lễ tốt nghiệp khóa K11C"
7/7/2017
Thông báo danh sách sinh viên K11C thiếu điểm