Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

 
 
   
  Đào tạo
        Thông báo

KẾ HOẠCH

"V/v hướng dẫn sinh viên khóa mới nhập học K14C

tham quan, giới thiệu phòng thí nghiệm, thực hành"

Để tạo điều kiện cho sinh viên khóa mới nhập học K14C tham quan, giới thiệu phòng thí nghiệm, thực hành; nay Nhà trường lập kế hoạch như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017.

2. Địa điểm: Tại các phòng thí nghiệm, thực hành.

3. Lịch tham quan: (kèm theo)

4. Phân công thực hiện:

- Các Khoa bố trí giảng viên chuẩn bị phòng thí nghiệm, thực hành, nội dung giới thiệu, hướng dẫn tham quan (kể cả các phòng thí nghiệm, thực hành thuộc Khoa ĐTVT trước đây có giảng viên phụ trách chuyển sang).

- Đối với các phòng thí nghiệm, thực hành có các lớp đang học: Giảng viên cho sinh viên khóa cũ được nghỉ trong ngày có lịch tham quan và học bù vào Thứ Bảy ngày 26/8/2017.

- Thầy Trần Trung Dũng – Phó Phòng Đào tạo theo dõi việc thực hiện kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch hướng dẫn sinh viên khóa mới nhập học K14C tham quan phòng thí nghiệm, thực hành; đề nghị các đơn vị liên quan và các sinh viên triển khai thực hiện./.Người đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
12345...
   
 

22/9/2017
THÔNG BÁO "Điều chỉnh lịch học lớp K13CH3"
6/9/2017
THÔNG BÁO V/v Học lại các học phần khóa K11C, K12C, K13C
30/8/2017
THÔNG BÁO V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh B
KẾ HOẠCH "V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH1"
23/8/2017
Thông báo V/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K11C, K12C, K13C
15/8/2017
KẾ HOẠCH "V/v hướng dẫn sinh viên khóa mới nhập học K14C tham quan, giới thiệu phòng thí nghiệm, thực hành"
9/8/2017
Thông báo "V/v điều chỉnh phòng học"
27/7/2017
Thông báo V/v Học lại các học phần thiếu điểm
17/7/2017
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và khen thưởng tốt nghiệp khóa K11C
11/7/2017
Thông báo v/v "Điều chỉnh ngày tổ chức sinh hoạt cuối khóa và Lễ tốt nghiệp khóa K11C"
7/7/2017
Thông báo danh sách sinh viên K11C thiếu điểm