Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 
 
   
  Đào tạo
        Thông báo

THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch học lớp K13CH3"

Căn cứ đề nghị của Khoa KTCS về việc điều chỉnh lịch học lớp K13CH3 để chuẩn bị cho công tác thi nâng bậc của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch học lớp K13CH3 như sau:

Môn học

TKB đã ban hành

TKB hiệu chỉnh

TN máy điện 2

25/09-29/09

23/10-27/10

Đề nghị các Khoa giáo viên và sinh viên lớp K13CH3 triển khai thực hiện.Người đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
   
 

16/3/2018
Thông báo V/v học lại các học phần khóa K12C, K13C
8/3/2018
Thông báo v/v học lại các học phần các khóa
5/3/2018
Thông báo cấp học bổng du học Nhật Bản
23/2/2018
Thông báo v/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K12C, K13C, K14C, K25T
1/2/2018
Thông báo v/v làm khóa luận tốt nghiệp khóa K12C
QUYẾT ĐỊNH "V/v Ban hành Quy trình tổ chức và mức thu phí học lại, học ghép, học cải thiện"
31/1/2018
Kế hoạch về việc tuyển sinh năm 2018
22/1/2018
Thông báo v/v hướng dẫn SV khóa K12C, K25T đăng ký thực tập tốt nghiệp
18/1/2018
Thông báo kế hoạch HSSV nghỉ Tết Mậu Tuất 2018
11/1/2018
Thông báo điều chỉnh lịch học khóa K13C
4/1/2018
Điểu chỉnh lịch học lớp K26T