Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

 
 
   
  Đào tạo
        Thực tập

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên
khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ÐẲNG ÐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

     - Căn cứ quyết định số 3017/QÐ-BGD&ÐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Ðiện lực miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Điện 3;
     - Căn cứ Quyết định số 348/QÐ-EVN- HÐQT ngày 7/5/2007 của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Ðiện lực miền Trung;
     - Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Ðào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công các giảng viên (có danh sách kèm theo) phụ trách theo dõi sinh viên khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp. Thời gian thực tập: Từ ngày 27/06/2011 đến 19/08/2011.

Điều 2. Giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp thực hiện theo quyết định số 708/QÐ-CÐÐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Ðiện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Ðào tạo, Trưởng Khoa Điện và các giảng viên có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Người đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
   
 

22/9/2017
THÔNG BÁO "Điều chỉnh lịch học lớp K13CH3"
6/9/2017
THÔNG BÁO V/v Học lại các học phần khóa K11C, K12C, K13C
30/8/2017
THÔNG BÁO V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh B
KẾ HOẠCH "V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH1"
23/8/2017
Thông báo V/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K11C, K12C, K13C
15/8/2017
KẾ HOẠCH "V/v hướng dẫn sinh viên khóa mới nhập học K14C tham quan, giới thiệu phòng thí nghiệm, thực hành"
9/8/2017
Thông báo "V/v điều chỉnh phòng học"
27/7/2017
Thông báo V/v Học lại các học phần thiếu điểm
17/7/2017
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và khen thưởng tốt nghiệp khóa K11C
11/7/2017
Thông báo v/v "Điều chỉnh ngày tổ chức sinh hoạt cuối khóa và Lễ tốt nghiệp khóa K11C"
7/7/2017
Thông báo danh sách sinh viên K11C thiếu điểm