Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 
 
   
  Đào tạo
        Thực tập

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên
khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ÐẲNG ÐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

     - Căn cứ quyết định số 3017/QÐ-BGD&ÐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Ðiện lực miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Điện 3;
     - Căn cứ Quyết định số 348/QÐ-EVN- HÐQT ngày 7/5/2007 của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Ðiện lực miền Trung;
     - Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Ðào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công các giảng viên (có danh sách kèm theo) phụ trách theo dõi sinh viên khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp. Thời gian thực tập: Từ ngày 27/06/2011 đến 19/08/2011.

Điều 2. Giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp thực hiện theo quyết định số 708/QÐ-CÐÐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Ðiện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Ðào tạo, Trưởng Khoa Điện và các giảng viên có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Người đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
   
 

16/3/2018
Thông báo V/v học lại các học phần khóa K12C, K13C
8/3/2018
Thông báo v/v học lại các học phần các khóa
5/3/2018
Thông báo cấp học bổng du học Nhật Bản
23/2/2018
Thông báo v/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K12C, K13C, K14C, K25T
1/2/2018
Thông báo v/v làm khóa luận tốt nghiệp khóa K12C
QUYẾT ĐỊNH "V/v Ban hành Quy trình tổ chức và mức thu phí học lại, học ghép, học cải thiện"
31/1/2018
Kế hoạch về việc tuyển sinh năm 2018
22/1/2018
Thông báo v/v hướng dẫn SV khóa K12C, K25T đăng ký thực tập tốt nghiệp
18/1/2018
Thông báo kế hoạch HSSV nghỉ Tết Mậu Tuất 2018
11/1/2018
Thông báo điều chỉnh lịch học khóa K13C
4/1/2018
Điểu chỉnh lịch học lớp K26T