Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 
 
   
  Đào tạo
        Thực tập

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên
khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ÐẲNG ÐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

     - Căn cứ quyết định số 3017/QÐ-BGD&ÐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Ðiện lực miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Điện 3;
     - Căn cứ Quyết định số 348/QÐ-EVN- HÐQT ngày 7/5/2007 của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Ðiện lực miền Trung;
     - Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Ðào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công các giảng viên (có danh sách kèm theo) phụ trách theo dõi sinh viên khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp. Thời gian thực tập: Từ ngày 27/06/2011 đến 19/08/2011.

Điều 2. Giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp thực hiện theo quyết định số 708/QÐ-CÐÐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Ðiện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Ðào tạo, Trưởng Khoa Điện và các giảng viên có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Người đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
   
 

11/1/2018
Thông báo điều chỉnh lịch học khóa K13C
4/1/2018
Điểu chỉnh lịch học lớp K26T
3/1/2018
Thông báo học ghép của sinh viên K12C, K13C
15/12/2017
Kế hoạch kiểm tra kết thúc khóa học lớp VHNMTĐ Sông Chò, Nhạn Hạc
Thông báo việc xét Tốt nghiệp lần 2 khóa K11C
11/12/2017
Thiên Tân Group thông bào tuyển dụng
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tuyển dụng lao động
4/12/2017
Tổ chức kiểm tra cấp đạt trình độ - Tin học B học kỳ I năm học 2016 - 2017 (lần 1)
28/11/2017
Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam tuyển dụng nhân sự
24/11/2017
Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế ảnh bìa facebook với hình ảnh về trường
22/11/2017
Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Giải pháp điều khiển & Tự động hóa (CAS – Control & Automation Solutions)
20/11/2017
Thông báo về việc học lại các học phần khóa K11C