Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 
 
   
  Đào tạo
        Thực tập

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên
khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ÐẲNG ÐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

     - Căn cứ quyết định số 3017/QÐ-BGD&ÐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Ðiện lực miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Điện 3;
     - Căn cứ Quyết định số 348/QÐ-EVN- HÐQT ngày 7/5/2007 của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Ðiện lực miền Trung;
     - Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Ðào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công các giảng viên (có danh sách kèm theo) phụ trách theo dõi sinh viên khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp. Thời gian thực tập: Từ ngày 27/06/2011 đến 19/08/2011.

Điều 2. Giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp thực hiện theo quyết định số 708/QÐ-CÐÐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Ðiện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Ðào tạo, Trưởng Khoa Điện và các giảng viên có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Người đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
   
 

16/11/2017
Thông báo Lịch học bù để sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Thông báo lịch học bổ sung cho các khóa K13C, K25T
15/11/2017
Thông báo mời thầu Sửa chữa KTX K5
9/11/2017
QĐ V/v thành lập đội HSSV xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Kế hoạch v/v triển khai thực tập TTSX lớp K25TH
Thông báo lịch học bù do lũ lụt
Cấp học bổng khuyến học năm học 2016 - 2017
30/10/2017
Phổ biến quy chế Quản lý HĐ KHCN và báo cáo tình hình hoạt động KHCN tại đơn vị
24/10/2017
Kế hoạch V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH5
16/10/2017
KẾ HOẠCH "V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH4"
22/9/2017
THÔNG BÁO "Điều chỉnh lịch học lớp K13CH3"
6/9/2017
THÔNG BÁO V/v Học lại các học phần khóa K11C, K12C, K13C
30/8/2017
THÔNG BÁO V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh B
KẾ HOẠCH "V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH1"
23/8/2017
Thông báo V/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K11C, K12C, K13C