Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 
 
   
  Đào tạo
        Thực tập

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Số: /TB-CĐMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Quảng Nam, ngày tháng 05 năm 2011

THÔNG BÁO

"V/v triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K18TH, TV"

Để chuẩn bị cho đợt thực tập của khoá K18TH, TV đạt kết quả tốt, Nhà trường thông báo cho các học sinh (HS) khoá K18TH, TV một số nội dung liên quan đến đợt thực tập như sau:

1. Thời gian thực tập: Từ ngày 20/06/2011 đến 12/08/2011

2. Thời gian tập trung: 08h00 ngày 20/06/2011

3. Địa điểm tập trung:

- Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng: 35-Phan Đình Phùng-TP Đà Nẵng.

- Công ty Điện lực Quảng Nam: 05-Trần Hưng Đạo-TP Tam Kỳ-Quảng Nam.

- Công ty lưới điện Cao thế miền Trung: Tập trung tại các chi nhánh Cao thế Tỉnh để học an toàn. Sau khi kiểm tra an toàn xong, tập trung tại các trạm biến áp để thực tập (theo danh sách thực tập).

- Đối với các HS tự liên hệ thực tập: Tập trung tại các địa điểm HS đã liên hệ.

4. Trang phục, nội quy:

- Mỗi học chuẩn bị trang phục ở xưởng thực tập của Trường, bảng tên, giấy bút phục vụ cho quá trình thực tập, viết báo cáo.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật, an toàn lao động tại đơn vị sản xuất.

5. Báo cáo thực tập:

Thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học viên sinh viên (có trên Website của Nhà trường: www.cdmt.vn).

6. Thời gian tập trung về trường:

- 09h00 ngày 15/08/2011, tất cả SV có mặt tại Trường (Hội trường G1) để nghe phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp.

Đề nghị các đơn vị liên quan và học sinh khoá K18TH, TV triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- P3, K2, K3;

- Các lớp K18TH, TV;

- Website Nhà trường;

- Lưu: VT, P2.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Võ Đình ĐịnhNgười đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
   
 

16/11/2017
Thông báo Lịch học bù để sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
Thông báo lịch học bổ sung cho các khóa K13C, K25T
15/11/2017
Thông báo mời thầu Sửa chữa KTX K5
9/11/2017
QĐ V/v thành lập đội HSSV xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Kế hoạch v/v triển khai thực tập TTSX lớp K25TH
Thông báo lịch học bù do lũ lụt
Cấp học bổng khuyến học năm học 2016 - 2017
30/10/2017
Phổ biến quy chế Quản lý HĐ KHCN và báo cáo tình hình hoạt động KHCN tại đơn vị
24/10/2017
Kế hoạch V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH5
16/10/2017
KẾ HOẠCH "V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH4"
22/9/2017
THÔNG BÁO "Điều chỉnh lịch học lớp K13CH3"
6/9/2017
THÔNG BÁO V/v Học lại các học phần khóa K11C, K12C, K13C
30/8/2017
THÔNG BÁO V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh B
KẾ HOẠCH "V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH1"
23/8/2017
Thông báo V/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K11C, K12C, K13C