Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 
 
   
  Đào tạo
        Thực tập

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Số: /TB-CĐMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Quảng Nam, ngày tháng 05 năm 2011

THÔNG BÁO

"V/v triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K18TH, TV"

Để chuẩn bị cho đợt thực tập của khoá K18TH, TV đạt kết quả tốt, Nhà trường thông báo cho các học sinh (HS) khoá K18TH, TV một số nội dung liên quan đến đợt thực tập như sau:

1. Thời gian thực tập: Từ ngày 20/06/2011 đến 12/08/2011

2. Thời gian tập trung: 08h00 ngày 20/06/2011

3. Địa điểm tập trung:

- Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng: 35-Phan Đình Phùng-TP Đà Nẵng.

- Công ty Điện lực Quảng Nam: 05-Trần Hưng Đạo-TP Tam Kỳ-Quảng Nam.

- Công ty lưới điện Cao thế miền Trung: Tập trung tại các chi nhánh Cao thế Tỉnh để học an toàn. Sau khi kiểm tra an toàn xong, tập trung tại các trạm biến áp để thực tập (theo danh sách thực tập).

- Đối với các HS tự liên hệ thực tập: Tập trung tại các địa điểm HS đã liên hệ.

4. Trang phục, nội quy:

- Mỗi học chuẩn bị trang phục ở xưởng thực tập của Trường, bảng tên, giấy bút phục vụ cho quá trình thực tập, viết báo cáo.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật, an toàn lao động tại đơn vị sản xuất.

5. Báo cáo thực tập:

Thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học viên sinh viên (có trên Website của Nhà trường: www.cdmt.vn).

6. Thời gian tập trung về trường:

- 09h00 ngày 15/08/2011, tất cả SV có mặt tại Trường (Hội trường G1) để nghe phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp.

Đề nghị các đơn vị liên quan và học sinh khoá K18TH, TV triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- P3, K2, K3;

- Các lớp K18TH, TV;

- Website Nhà trường;

- Lưu: VT, P2.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Võ Đình ĐịnhNgười đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
   
 

11/1/2018
Thông báo điều chỉnh lịch học khóa K13C
4/1/2018
Điểu chỉnh lịch học lớp K26T
3/1/2018
Thông báo học ghép của sinh viên K12C, K13C
15/12/2017
Kế hoạch kiểm tra kết thúc khóa học lớp VHNMTĐ Sông Chò, Nhạn Hạc
Thông báo việc xét Tốt nghiệp lần 2 khóa K11C
11/12/2017
Thiên Tân Group thông bào tuyển dụng
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tuyển dụng lao động
4/12/2017
Tổ chức kiểm tra cấp đạt trình độ - Tin học B học kỳ I năm học 2016 - 2017 (lần 1)
28/11/2017
Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam tuyển dụng nhân sự
24/11/2017
Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế ảnh bìa facebook với hình ảnh về trường
22/11/2017
Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Giải pháp điều khiển & Tự động hóa (CAS – Control & Automation Solutions)
20/11/2017
Thông báo về việc học lại các học phần khóa K11C