Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 
 
   
  Đào tạo
        Thực tập

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Số: /KH-CĐMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Quảng Nam, ngày tháng 7 năm 2011

KẾ HOẠCH

"Về việc triển khai thực tập tốt nghiệp lớp VH NMTĐ Srêpôk 4A"

Căn cứ kế hoạch giảng dạy lớp VH NMTĐ Srêpôk 4A nghề Vận hành Nhà máy thuỷ điện, nay Nhà trường lập kế hoạch triển khai thực tập tốt nghiệp như sau:

1. Thời gian thực tập:

Từ ngày 01/08/2011 đến 09/09/2011.

2. Địa điểm thực tập:

Tại Nhà máy thuỷ điện Sêsan 3A

3. Giảng viên bàn giao, theo dõi quản lý học viên thực tập:

Thầy Võ Xuân – Trưởng khoa Kỹ thuật cơ sở.

4. Phương tiện đi lại:

- Phòng Tổng hợp bố trí xe đưa đón học viên (20 HV):

+ Thời gian đi: 05h00 ngày 01/08/2011.

+ Thời gian về: 07h00 ngày 09/09/2011.

5. Trang phục, nội qui:

- Mỗi học viên chuẩn bị trang phục ở xưởng thực tập của Trường, bảng tên, giấy bút phục vụ cho quá trình thực tập, viết báo cáo.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật, an toàn lao động tại đơn vị sản xuất.

6. Báo cáo thực tập:

Thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên (có trên Website của Nhà trường: www.cdmt.vn).

7. Thời gian tập trung về trường:

09h00 ngày 12/09/2011, học viên tập trung tại phòng 205G2 để nghe phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp.

Trên đây là kế hoạch thực tập tốt nghiệp của lớp VH NMTĐ Srêpôk 4A, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- P1, P3, K2, K3, K5;

- Lớp VH NMTĐ Srêpôk 4A;

- Lưu: VT, P2.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Bản
Người đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
   
 

11/1/2018
Thông báo điều chỉnh lịch học khóa K13C
4/1/2018
Điểu chỉnh lịch học lớp K26T
3/1/2018
Thông báo học ghép của sinh viên K12C, K13C
15/12/2017
Kế hoạch kiểm tra kết thúc khóa học lớp VHNMTĐ Sông Chò, Nhạn Hạc
Thông báo việc xét Tốt nghiệp lần 2 khóa K11C
11/12/2017
Thiên Tân Group thông bào tuyển dụng
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tuyển dụng lao động
4/12/2017
Tổ chức kiểm tra cấp đạt trình độ - Tin học B học kỳ I năm học 2016 - 2017 (lần 1)
28/11/2017
Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam tuyển dụng nhân sự
24/11/2017
Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế ảnh bìa facebook với hình ảnh về trường
22/11/2017
Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Giải pháp điều khiển & Tự động hóa (CAS – Control & Automation Solutions)
20/11/2017
Thông báo về việc học lại các học phần khóa K11C