Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 
 
   
  Đào tạo
        Thực tập

CHUYÊN MỤC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHOÁ LUẬN - THI TỐT NGHIỆP
(dành cho sinh viên K4CH, K4CT, K4CK, chứa các văn bản, nội dung liên quan)

- [MỚI] Kế hoạch thi, bảo vệ khoá luận tốt nghiệp K4C

- [MỚI] Quy định làm khoá luận tốt nghiệp

- Quyết định phân công giáo viên theo dõi thực tập khoá K4C


- Công văn của Xí nghiệp Cao thế v/v hướng dẫn sinh viên K4CH thực tập

- Biểu mẫu giao đề tài khoá luận tốt nghiệp


- Danh sách đề tài khoá luận tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn


-
 Thông báo triển khai thực tập tốt nghiệp & làm khoá luận tốt nghiệp K4CH, CK, CT

- Mẫu đơn xin làm khoá luận tốt nghiệp 

- Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kinh tế chính trị Mác Lê Nin - Khoá K4C

- Chương trình thực tập tốt nghiệp Cao đẳng - ngành Hệ thống điện

- Danh sách SV khoá K4CH thực tập tại Điện lực Đà Nẵng

- Danh sách SV khoá K4CH thực tập tại Xí nghiệp điện Cao thế miền Trung

- Danh sách các trạm 110KV

- Danh sách sinh viên khoá K4C đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệpNgười đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
   
 

16/3/2018
Thông báo V/v học lại các học phần khóa K12C, K13C
8/3/2018
Thông báo v/v học lại các học phần các khóa
5/3/2018
Thông báo cấp học bổng du học Nhật Bản
23/2/2018
Thông báo v/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K12C, K13C, K14C, K25T
1/2/2018
Thông báo v/v làm khóa luận tốt nghiệp khóa K12C
QUYẾT ĐỊNH "V/v Ban hành Quy trình tổ chức và mức thu phí học lại, học ghép, học cải thiện"
31/1/2018
Kế hoạch về việc tuyển sinh năm 2018
22/1/2018
Thông báo v/v hướng dẫn SV khóa K12C, K25T đăng ký thực tập tốt nghiệp
18/1/2018
Thông báo kế hoạch HSSV nghỉ Tết Mậu Tuất 2018
11/1/2018
Thông báo điều chỉnh lịch học khóa K13C
4/1/2018
Điểu chỉnh lịch học lớp K26T