Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

 
 
   
  Đào tạo
        Thực tập

CHUYÊN MỤC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHOÁ LUẬN - THI TỐT NGHIỆP
(dành cho sinh viên K4CH, K4CT, K4CK, chứa các văn bản, nội dung liên quan)

- [MỚI] Kế hoạch thi, bảo vệ khoá luận tốt nghiệp K4C

- [MỚI] Quy định làm khoá luận tốt nghiệp

- Quyết định phân công giáo viên theo dõi thực tập khoá K4C


- Công văn của Xí nghiệp Cao thế v/v hướng dẫn sinh viên K4CH thực tập

- Biểu mẫu giao đề tài khoá luận tốt nghiệp


- Danh sách đề tài khoá luận tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn


-
 Thông báo triển khai thực tập tốt nghiệp & làm khoá luận tốt nghiệp K4CH, CK, CT

- Mẫu đơn xin làm khoá luận tốt nghiệp 

- Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kinh tế chính trị Mác Lê Nin - Khoá K4C

- Chương trình thực tập tốt nghiệp Cao đẳng - ngành Hệ thống điện

- Danh sách SV khoá K4CH thực tập tại Điện lực Đà Nẵng

- Danh sách SV khoá K4CH thực tập tại Xí nghiệp điện Cao thế miền Trung

- Danh sách các trạm 110KV

- Danh sách sinh viên khoá K4C đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệpNgười đăng:  admin

Các thông tin liên quan:
   
 

22/9/2017
THÔNG BÁO "Điều chỉnh lịch học lớp K13CH3"
6/9/2017
THÔNG BÁO V/v Học lại các học phần khóa K11C, K12C, K13C
30/8/2017
THÔNG BÁO V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh B
KẾ HOẠCH "V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH1"
23/8/2017
Thông báo V/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K11C, K12C, K13C
15/8/2017
KẾ HOẠCH "V/v hướng dẫn sinh viên khóa mới nhập học K14C tham quan, giới thiệu phòng thí nghiệm, thực hành"
9/8/2017
Thông báo "V/v điều chỉnh phòng học"
27/7/2017
Thông báo V/v Học lại các học phần thiếu điểm
17/7/2017
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và khen thưởng tốt nghiệp khóa K11C
11/7/2017
Thông báo v/v "Điều chỉnh ngày tổ chức sinh hoạt cuối khóa và Lễ tốt nghiệp khóa K11C"
7/7/2017
Thông báo danh sách sinh viên K11C thiếu điểm