Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

 
 
   

Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung được thành lập theo quyết định số 23/ĐL-TCCB ngày 9/6/1983 của Bộ Điện lực, được nâng cấp thành Trường Cao đẳng theo quyết định số 3017/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là trường Cao đẳng công lập chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (viết tắt là EVN), sự quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các Bộ Ngành liên quan; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nơi Trường đặt trụ sở; được hưởng các chính sách, chế độ áp dụng cho hệ thống các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề công lập.

I- Chức năng

1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và thấp hơn về chuyên ngành Điện lực và các ngành nghề khác theo cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục và đào tạo quy định tại Luật Giáo dục.

2. Nghiên cứu, triển khai hoạt động khoa học công nghệ phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập; phục vụ quản lý, sản xuất - kinh doanh của ngành điện và sự phát triển kinh tế xã hội.

3. Đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ, đào tạo nâng bậc công nhân theo kế hoạch của EVN và theo hợp đồng với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài ngành.

II- Nhiệm vụ

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và hoạt động của Trường trình EVN phê duyệt.

2. Trình EVN phê duyệt cơ cấu tổ chức và việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Trường.

3. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập cho các ngành đào tạo, các bậc học nhà trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo cho những nghề mới theo nhu cầu và sự chỉ đạo của EVN.

4. Tổ chức tuyển sinh, quản lý người học, tổ chức các hoạt động đào tạo và các hoạt động giáo dục khác. Công nhận tốt nghiệp, in ấn và cấp văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

5. Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với khả năng và ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật.

6. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục; hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với thực tế sản xuất và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

7. Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề.

8. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và đội ngũ cán bộ giáo viên của Trường. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục đào tạo.

9. Đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, kinh tế, nghiệp vụ, đào tạo nâng bậc cho các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài ngành. Đào tạo các ngành nghề mũi nhọn cho EVN và xã hội.

10. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học công nghệ và hoạt động tài chính. Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra các hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tổ chức, biên chế tiền lương theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của EVN.

13. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên. Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tham gia các sinh hoạt đoàn thể và hoạt động xã hội.

14. Thực hiện chế độ báo cáo với EVN và các cơ quan cấp trên về các hoạt động của Trường theo quy định hiện hành.

15. Bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bí mật quốc gia và xây dựng, thực hiện các quy định, quy chế, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động ở trong Trường.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do EVN giao.

III- Thành tích danh hiệu của Trường

01 Huân chương Lao động Hạng Nhất

02 Huân chương Lao động Hạng Nhì

02 Huân chương Lao động Hạng Ba

09 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhiều Bằng khen và cờ thi đua xuất sắc của Bộ, nghành và địa phương

   


THÔNG TIN SINH VIÊN
Quyết định V/v Cụ thể hoá Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp  24/10/2014
Quyết định Về việc ban hành “Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”  24/10/2014
Mẫu đơn xin xét tuyển vào trường Cao đẳng Điện lực miền Trung  30/7/2014
Thông báo v/v xác nhận đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên năm học 2013-2014  25/6/2014
Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập  25/6/2014
Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2010/NĐ-CP  25/6/2014
Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ  25/6/2014

CỔNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM
Thông báo tuyển dụng

Tin tức tuyển dụng

Công ty Cổ phần HP cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhà máy thủy điện Sông Riềng
 26/6/2017
Công ty Cổ phần HP cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhà máy thủy điện Sông Riềng tại xã Trà Phong – huyện Tây Trà – tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể: Kỹ sư điện: 01 người; Cao đẳng, trung cấp: 02 người; Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/07/2017….
10 ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn trong năm 2014
 24/6/2014
(DĐDN) - Theo số liệu tổng hợp từ mywork.vn – Mạng tuyển dụng trực tuyến Việt Nam, năm 2013 có nhiều bước chuyển đáng kể về nhu cầu tìm việc làm và tiếp tục là xu hướng tuyển dụng nhân sự năm 2014....

EVNCPC thống nhất chủ trường sẽ tuyển dụng cho mỗi Công ty Điện lực thành viên 05 công nhân do CEPC đào tạo tốt nghiệp ra trường  20/6/2017
Thông báo tuyển dụng Tập đoàn Thiên Tân Group  9/6/2017
Công ty cổ phần Xây lắp điện Quảng Nam phối hợp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung giải quyết việc làm cho sinh viên  29/5/2017

 

28/6/2017
Thông báo V/v kiểm tra kết quả học tập trước khi xét tốt nghiệp khóa K11C
27/6/2017
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHOÁ K11C HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
26/6/2017
Thông báo Về việc HSSV nghỉ hè năm học 2016 - 2017
23/6/2017
Thông báo V/v "Nhắc nhở lịch thi lần 2 khóa K13CH"
6/6/2017
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA K24TH
29/5/2017
Thông báo Lịch học Giáo dục Quốc phòng khóa K13CH
24/5/2017
Kế hoạch V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng anh B năm học 2017-2017
15/5/2017
Chương trình thực tập, quy định thực tập, hướng dẫn viết báo cáo
11/5/2017
Quyết định V/v giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K11C, K24T thực tập tốt nghiệp
9/5/2017
Thời khóa biểu lớp sơ cấp nghề VHNMTĐ ALIN B2
Thông báo về việc phân chuyên ngành đào tạo khóa K12C (lần cuối)