Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

 
 
   
  Đào tạo
        Khung chương trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (25/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (25/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (25/6/2011)
   
 

27/4/2017
Thông báo V/v Hướng dẫn sinh viên của Trường Cao Đẳng điện lực miền Trung thực tập tốt nghiệp
26/4/2017
KẾ HOẠCH "V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K12CH6"
24/4/2017
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA K11C, HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
THÔNG BÁO "Điều chỉnh lịch thực tập lớp K12CH3"
17/4/2017
THÔNG BÁO "V/v phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa K11C"
13/4/2017
Kế hoạch triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K12C (K12CH1, K12CH2, K12CH3, K12CH4, K12CH5)
30/3/2017
Thông báo V/v điều chỉnh lịch học nhân kỷ niệm ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10 tháng 3 ÂL
28/3/2017
Thông báo Điều chỉnh lịch thực tập lớp K12CH2,6
27/3/2017
LỊCH THI HỌC KỲ 6 (2016-2017) LỚP K11CHTĐ1-9, K11CTĐH, K11CĐCN1-3, K11CĐDD, K11CV
23/3/2017
Thông báo V/v phân lớp theo chuyên ngành khóa K12CH
14/3/2017
Thông báo Khóa đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý