Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

 
 
   
  Đào tạo
        Khung chương trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (25/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (25/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (25/6/2011)
   
 

28/6/2017
Thông báo V/v kiểm tra kết quả học tập trước khi xét tốt nghiệp khóa K11C
27/6/2017
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHOÁ K11C HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
26/6/2017
Thông báo Về việc HSSV nghỉ hè năm học 2016 - 2017
23/6/2017
Thông báo V/v "Nhắc nhở lịch thi lần 2 khóa K13CH"
6/6/2017
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA K24TH
29/5/2017
Thông báo Lịch học Giáo dục Quốc phòng khóa K13CH
24/5/2017
Kế hoạch V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng anh B năm học 2017-2017
15/5/2017
Chương trình thực tập, quy định thực tập, hướng dẫn viết báo cáo
11/5/2017
Quyết định V/v giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K11C, K24T thực tập tốt nghiệp
9/5/2017
Thời khóa biểu lớp sơ cấp nghề VHNMTĐ ALIN B2
Thông báo về việc phân chuyên ngành đào tạo khóa K12C (lần cuối)