Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

 
 
   
  Đào tạo
        Khung chương trình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HỆ THỐNG ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (30/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ (25/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (25/6/2011)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ (25/6/2011)
   
 

15/8/2017
KẾ HOẠCH "V/v hướng dẫn sinh viên khóa mới nhập học K14C tham quan, giới thiệu phòng thí nghiệm, thực hành"
9/8/2017
Thông báo "V/v điều chỉnh phòng học"
27/7/2017
Thông báo V/v Học lại các học phần thiếu điểm
17/7/2017
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và khen thưởng tốt nghiệp khóa K11C
11/7/2017
Thông báo v/v "Điều chỉnh ngày tổ chức sinh hoạt cuối khóa và Lễ tốt nghiệp khóa K11C"
7/7/2017
Thông báo danh sách sinh viên K11C thiếu điểm
6/7/2017
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHOÁ K24T - HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
28/6/2017
Thông báo V/v kiểm tra kết quả học tập trước khi xét tốt nghiệp khóa K11C
27/6/2017
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHOÁ K11C HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
26/6/2017
Thông báo Về việc HSSV nghỉ hè năm học 2016 - 2017