Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

 
 
   
  Đào tạo
        Thực tập

Triển khai thực tập tốt nghiệp lớp VH NMTĐ Srêpôk 4A (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp lớp VH NMTĐ Srêpôk 4A
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K5CH, CT, CK (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K5CH, CT, CK
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K2ĐH (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K2ĐH
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K1CnC (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K1CnC
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K18TH, TV (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K18TH, TV
Quyết định giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp (1/7/2011)
Chuyên mục thực tập tốt nghiệp - khoá luận dành cho sinh viên K4C (25/6/2011)
Chuyên mục thực tập tốt nghiệp - khoá luận dành cho sinh viên K4C
   
 

28/6/2017
Thông báo V/v kiểm tra kết quả học tập trước khi xét tốt nghiệp khóa K11C
27/6/2017
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHOÁ K11C HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
26/6/2017
Thông báo Về việc HSSV nghỉ hè năm học 2016 - 2017
23/6/2017
Thông báo V/v "Nhắc nhở lịch thi lần 2 khóa K13CH"
6/6/2017
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA K24TH
29/5/2017
Thông báo Lịch học Giáo dục Quốc phòng khóa K13CH
24/5/2017
Kế hoạch V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng anh B năm học 2017-2017
15/5/2017
Chương trình thực tập, quy định thực tập, hướng dẫn viết báo cáo
11/5/2017
Quyết định V/v giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K11C, K24T thực tập tốt nghiệp
9/5/2017
Thời khóa biểu lớp sơ cấp nghề VHNMTĐ ALIN B2
Thông báo về việc phân chuyên ngành đào tạo khóa K12C (lần cuối)