Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

 
 
   
  Đào tạo
        Thực tập

Triển khai thực tập tốt nghiệp lớp VH NMTĐ Srêpôk 4A (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp lớp VH NMTĐ Srêpôk 4A
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K5CH, CT, CK (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K5CH, CT, CK
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K2ĐH (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K2ĐH
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K1CnC (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K1CnC
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K18TH, TV (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K18TH, TV
Quyết định giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp (1/7/2011)
Chuyên mục thực tập tốt nghiệp - khoá luận dành cho sinh viên K4C (25/6/2011)
Chuyên mục thực tập tốt nghiệp - khoá luận dành cho sinh viên K4C
   
 

15/8/2017
KẾ HOẠCH "V/v hướng dẫn sinh viên khóa mới nhập học K14C tham quan, giới thiệu phòng thí nghiệm, thực hành"
9/8/2017
Thông báo "V/v điều chỉnh phòng học"
27/7/2017
Thông báo V/v Học lại các học phần thiếu điểm
17/7/2017
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và khen thưởng tốt nghiệp khóa K11C
11/7/2017
Thông báo v/v "Điều chỉnh ngày tổ chức sinh hoạt cuối khóa và Lễ tốt nghiệp khóa K11C"
7/7/2017
Thông báo danh sách sinh viên K11C thiếu điểm
6/7/2017
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHOÁ K24T - HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
28/6/2017
Thông báo V/v kiểm tra kết quả học tập trước khi xét tốt nghiệp khóa K11C
27/6/2017
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHOÁ K11C HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
26/6/2017
Thông báo Về việc HSSV nghỉ hè năm học 2016 - 2017