Trường Cao Đẳng Điện lực miền Trung - 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam
 
 
   
  Đào tạo
        Thực tập

Triển khai thực tập tốt nghiệp lớp VH NMTĐ Srêpôk 4A (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp lớp VH NMTĐ Srêpôk 4A
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K5CH, CT, CK (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K5CH, CT, CK
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K2ĐH (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K2ĐH
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K1CnC (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K1CnC
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K18TH, TV (15/7/2011)
Triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K18TH, TV
Quyết định giao nhiệm vụ giảng viên phụ trách theo dõi sinh viên khoá K2ĐHL thực tập tốt nghiệp (1/7/2011)
Chuyên mục thực tập tốt nghiệp - khoá luận dành cho sinh viên K4C (25/6/2011)
Chuyên mục thực tập tốt nghiệp - khoá luận dành cho sinh viên K4C
   
 

16/3/2018
Thông báo V/v học lại các học phần khóa K12C, K13C
8/3/2018
Thông báo v/v học lại các học phần các khóa
5/3/2018
Thông báo cấp học bổng du học Nhật Bản
23/2/2018
Thông báo v/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K12C, K13C, K14C, K25T
1/2/2018
Thông báo v/v làm khóa luận tốt nghiệp khóa K12C
QUYẾT ĐỊNH "V/v Ban hành Quy trình tổ chức và mức thu phí học lại, học ghép, học cải thiện"
31/1/2018
Kế hoạch về việc tuyển sinh năm 2018
22/1/2018
Thông báo v/v hướng dẫn SV khóa K12C, K25T đăng ký thực tập tốt nghiệp
18/1/2018
Thông báo kế hoạch HSSV nghỉ Tết Mậu Tuất 2018
11/1/2018
Thông báo điều chỉnh lịch học khóa K13C
4/1/2018
Điểu chỉnh lịch học lớp K26T