Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thành chia sẻ kiến thức thực tế tại khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 năm 2018

       Thực hiện chủ trương của EVNCPC về đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trong Tổng công ty, trong 02 đợt từ ngày 07/05 – 8/05/2018 và 02/07 – 14/07/2018, tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, EVNCPC tổ chức khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 năm 2018 cho 51 học viên là Giám đốc, phó Giám đốc Điện lực của các Công ty Điện lực trực thuộc.

      Ngoài 11 chuyên đề lý thuyết do các giảng viên có nhiều kinh nghiệm đến từ các trường đại học và giảng viên cơ hữu của CEPC giảng dạy. Lãnh đạo Tổng Công ty và Lãnh đạo các Ban thuộc EVNCPC đã chia sẻ giúp học viên nắm bắt cặn kẽ về các chủ trương, chiến lược phát triển của Tổng Công ty, về mô hình tổ chức, hoạt động, hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn, của Tổng Công ty. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Tổng Công ty và Lãnh đạo các Ban cũng trao đổi cách thức tháo gỡ vướng mắc để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên thông qua các chuyên đề kiến thức thực tế.

      Trong ngày 04/07/2018, ông Nguyễn Thành - Phó Tổng Giám đốc EVNCPC đã trực tiếp trình bày 02 chuyên đề Quản trị chiến lược và Kỹ năng lãnh đạo dành cho nhà quản lý.

Phó Tổng Giám đốc EVNCPC Nguyễn Thành trình bày tại khóa bồi dưỡng

       Với chuyên đề Quản trị chiến lược, Phó Tổng Giám đốc tập trung thông tin đến học viên những chủ trương, chiến lược, các giải pháp của Tập đoàn và Tổng Công ty, đặc biệt về kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu EVN trong giai đoạn 2017 – 2020 ban hành theo Quyết định 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 và Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động của EVNCPC giai đoạn 2016- 2020.

       Với chuyên đề Kỹ năng lãnh đạo dành cho nhà quản lý, Phó Tổng Giám đốc chia sẻ với học viên những kỹ năng cơ bản cần có của một nhà lãnh, đặc biệt là kỹ năng thuyết phục, kỹ năng giải quyết xử lý xung đột thường xuyên phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc cũng chia sẻ với học viên về nghệ thuật lãnh đạo và xây dựng hình ảnh nhà lãnh đạo, trong đó nhấn mạnh về việc cần xây dựng và luôn nâng cao uy tín để trở thành nhà lãnh đạo được cấp trên tín nhiệm và cấp dưới kính phục, tin tưởng phục tùng tự nguyện, từ đó hình thành kỹ năng, nghệ thuật lãnh đạo trong quản lý công việc cũng như điều khiển con người theo ý mình để thực hiện mục tiêu đề ra.

       Ngoài những nội dung nêu trên, với vị trị là một nhà lãnh đạo, Phó Tổng Giám đốc đã truyền đạt những kinh nghiệm được chắt lọc từ thực tiễn, những tình huống thực tế để trao đổi, dẫn dắt, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị với các học viên. Qua đó mỗi học viên tự củng cố, bổ sung, học hỏi được các kỹ năng thực sự cần thiết và bổ ích để phát huy những điểm mạnh cũng như khắc phục những khiếm khuyết trong công tác lãnh đạo của mình từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại đơn vị.

       Thông qua khóa bồi dưỡng giúp cho học viên củng cố, hệ thống kiến thức, kỹ năng quản lý doanh nghiệp, hình thành nhận thức khoa học về quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, là cơ sở tạo nên bản lĩnh của người cán bộ quản lý trong doanh nghiệp. Khóa bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý góp phần hoàn thành các mục tiêu của Tổng Công ty Điện lực miền Trung.