Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


CPCCEPC: Hội nghị Tổng kết năm học 2017 – 2018, Sơ kết công tác 9 tháng năm 2018.

        Sáng ngày 20/10/2018, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017 – 2018 và Sơ kết công tác 9 tháng năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và hoàn thành kế hoạch năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị

        Tại Hội nghị, cán bộ viên chức (CBVC) toàn trường được nghe báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 và báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2018. Năm học 2017-2018 và 9 tháng đầu năm 2018 tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhìn chung mọi hoạt động của Nhà trường đã cơ bản đáp ứng được yêu cẩu của Tổng Công ty và người học. Quy mô đào tạo hệ chính quy dài hạn giảm nhưng đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nghề tăng mạnh.

        Năm học 2018-2019, Nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm thu hút người học; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý, giáo dục HSSV; giữ vững và tiếp tục phát triển công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế v.v... Đối với công tác bồi dưỡng nghề, đào tạo ngắn hạn, Nhà trường cần tập trung xây dựng đội ngũ, cập nhật kiến thức, công nghệ để thực hiện tốt việc giảng dạy.

Thầy giáo Nguyễn Anh Tuyên – Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

        Thầy giáo Nguyễn Anh Tuyên – Hiệu trưởng, chủ trì Hội nghị thông tin đến toàn thể CBVC Nhà trường tình hình hoạt động của Tổng Công ty Điện lực miền Trung trong 9 tháng đầu năm 2018. Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, Thầy đánh giá cao sự nỗ lực của của CBVC trong năm học và 9 tháng đầu năm, đồng thời kêu gọi toàn thể CBVC thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 và năm học 2018-2019.