Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


Khai giảng khóa đào tạo kiến thức về SCADA, tự động hóa lưới điện

        Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, sáng ngày 05/11/2018, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC) đã tổ chức khai giảng “Khóa đào tạo kiến thức về SCADA, tự động hóa lưới điện” nhằm nâng cao trình độ, kiến thức về SCADA và tự động hóa lưới điện phân phối cho đội ngũ cán bộ làm công tác tự động hóa lưới điện phân phối của Tổng công ty.

Quang cảnh lễ khai giảng

       Khóa đào tạo được tổ chức thành 03 lớp. Lớp 1 gồm 44 học viên là cán bộ kỹ thuật của các Công ty Điện lực thành viên. Lớp 2 và lớp 3 gồm 61 học viên cán bộ của các Chi nhánh điện Cao thế (CNĐCT), diễn ra từ ngày 05 - 24/11/2018.

Đại biểu và học viên tham dự khai giảng

       Bên cạnh những kiến thức cơ bản về hệ thống SCADA và tự động hóa lưới điện phân phối do các giảng viên là cán bộ của Công ty Thí nghiệm điện miền Trung (CPC ETC), Ban Kỹ thuật, Ban Công nghệ thông tin EVNCPC giảng dạy, các học viên còn được chia sẻ kinh nghiệm thực tế vận hành, phát triển hệ thống SCADA. Đối với lớp đào tạo cho cán bộ của các PC, các chuyên gia đến từ QBPC, TTHPC, BĐPC và KTPC sẽ trình bày báo cáo về hệ thống SCADA đang vận hành tại đơn vị và kinh nghiệm trong công tác vận hành, phát triển hệ thống. Đối với lớp đào tạo cho cán bộ của các CNĐCT, chuyên gia CGC sẽ trình bày báo cáo về kinh nghiệm vận hành hệ thống điều khiển tích hợp tại các TBA 110kV.

       Trong thời gian 06 ngày học tập với sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên và các chuyên gia, các học viên được lĩnh hội các kiến thức tổng quan về hệ thống SCADA, hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin, giao thức kết nối của các thiết bị trong hệ thống SCADA. Qua đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tự động hóa lưới điện phân phối, đáp ứng tốt hơn cho công việc tại đơn vị.