Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


EVN: Tổ chức Hội nghị chuyên sâu về đấu thầu và đầu tư xây dựng năm 2019

Sáng ngày 01/03/2019, tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (Hội An - Quảng Nam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị chuyên sâu về đấu thầu và đầu tư xây dựng cho EVN và các đơn vị thành viên EVN.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Trần Đình Nhân - Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc EVN, ông Đào Hiếu - Thành viên Hội đồng thành viên EVN, ông Nguyễn Cường Lâm – Nguyên Phó Tổng Giám đốc EVN, ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng Giám đốc EVN – Chủ trì Hội nghị. Ông Hoàng Cương – Trưởng Phòng Chính sách Cục Quản lý đấu thầu Bộ Kế hoach và đầu tư, ông Phạm Thy Hùng – Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia và gần 80 đại biểu từ các đơn vị thành viên EVN.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các cán bộ làm công tác đấu thầu tại EVN và các đơn vị được trao đổi, thảo luận thông qua các chuyên đề như: công tác đánh giá chất lượng nhà thầu; giải pháp kiểm soát, tuân thủ về quy trình đấu thầu; kinh nghiệm và vướng mắc trong quá trình thực hiện đấu thầu qua mạng của các đơn vị; tổng kết về công tác thực hiện Quy chế 126 (quy chế đấu thầu trong sản xuất kinh doanh của Tập đoàn)…

Phó Tổng Giám đốc EVN – Nguyễn Tài Anh phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết: Đối với công tác đấu thầu/mua sắm, để thực hiện được mục tiêu “cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả”, EVN liên tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cụ thể như: Tăng cường năng lực quản lý và chuyên môn của các cán bộ thực hiện công tác đấu thầu ở tất cả các cấp trong EVN thông qua việc thường xuyên, liên tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cả chiều rộng và chiều sâu; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ, các hướng dẫn cụ thể để làm cơ sở triển khai các hoạt động mua sắm, đấu thầu; Xây dựng các tiêu chí cụ thể về đấu thầu trong hệ thống chấm điểm thi đua tối ưu hoá chi phí trong toàn EVN, đánh giá theo từng năm đối với từng đơn vị và những người đứng đầu các đơn vị; Đẩy mạnh đấu thầu qua mạng qua việc giao các chỉ tiêu đánh giá hàng năm; Xây dựng và hoàn thiện các công cụ hỗ trợ công tác quản lý đấu thầu/mua sắm như module đấu thầu trong phần mềm đầu tư xây dựng, phần mềm quản lý công tác mua than trong toàn EVN…

Trong năm 2018, công tác đấu thầu trong EVN đã đạt được những kết quả chính như: Tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu tiếp tục giữ ở mức cao, đạt trên 10%; Công tác đấu thầu qua mạng tăng nhanh cả về số lượng đơn vị tham gia, số lượng gói thầu cũng như giá trị các gói thầu; Kết quả chấm điểm công tác đấu thầu 2018 các đơn vị đều cơ bản đạt yêu cầu của Tập đoàn đề ra đối với các chỉ tiêu chỉ định thầu, chỉ tiêu đấu thầu qua mạng và tiết kiệm thông qua đấu thầu.

Đại diện Ban Quản lý đấu thầu EVN trình bày tham luận

Thông qua Hội nghị này, các cán bộ làm công tác đấu thầu tại EVN và các đơn vị thành viên được trao đổi kinh nghiệm, thảo luận một số chuyên đề chuyên sâu trong công tác đấu thầu. Qua đó, lãnh đạo Tập đoàn cùng với đội ngũ các cán bộ tham gia làm công tác đấu thầu tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp quyết liệt để tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác này.