Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


CPCCEPC: Sát hạch giữa kỳ khóa sửa chữa đường dây tải điện đến cấp điện áp 22 kV đang vận hành lớp 1 năm 2020

Trong 02 ngày 19-20/6/2020, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC) tổ chức sát hạch không điện giữa kỳ khóa sửa chữa đường dây tải điện đến cấp điện áp 22kV đang vận hành (sửa chữa nóng) cho 16 thí sinh thuộc đội sửa chữa nóng của các đơn vị trực thuộc EVNCPC và 4 thí sinh của PC Ninh Bình.

Các thành viên đội thi trả lời các nội dung của Hội đồng trước khi tham gia phần thi thực hành

Theo đó, mỗi thí sinh phải tham dự phần thi lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trong vòng 60 phút với 50 câu hỏi. Phần thi thực hành, mỗi đội gồm 4 thí sinh, luôn phiên 2 thí sinh thao tác lắp dụng cụ sửa chữa điện nóng, tháo thiết bị cần thay thế và 2 thí sinh thao tác tháo lắp thiết bị mới, tháo dụng cụ sửa chữa điện nóng, hoàn trả hiện trường với một số nội dung như thay xà, thay sứ néo, FCO…

Các đội thi thao tác trên lưới không mang điện

Sau kỳ sát hạch này các thí sinh của lớp học bước vào giai đoạn khác, đó là chỉ làm việc hoàn toàn với lưới điện không cắt điện, tiếp tục đào tạo, rèn luyện và tham gia đợt sát hạch cuối khóa vào đầu tháng 8/2020. Đây là khóa đào tạo thứ 5 Nhà trường đào tạo về lĩnh vực này, học viên 4 khóa học trước đã trở thành thợ Hotline của EVNCPC và thực hiện hàng ngàn thao tác Hotline trên lưới an toàn.