Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

THÔNG BÁO
"Về việc điều chỉnh lịch thực tập khoá K3CHL"     Để đảm bảo thời gian bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong phòng thực tập Vận hành hệ thống điện, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thực tập môn Vận hành hệ thống điện các lớp K3CHL như sau:

Lớp

Lịch theo TKB cũ

Lịch điều chỉnh

K3CHL1

29/11-03/12

16/12-21/12

K3CHL2

05/12-09/12

22/12-27/12

K3CHL3

10/12-15/12

28/12-03/01/2012

     Đề nghị các Khoa giáo viên có liên quan và các lớp HSSV lưu ý triển khai thực hiện.