Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoTHÔNG BÁO
"V/v kết quả xét tư cách dự thi tốt nghiệp lớp K4LT-H5 (K2ĐHL)"


     Căn cứ kết quả xét tư cách dự thi tốt nghiệp lớp K4LT-H5 (K2ĐHL) của Trường Đại học Điện lực, Phòng Đào tạo thông báo kết quả đến sinh viên như sau:

     - Các sinh viên có điểm trung bình chung từ 7.0 trở lên được làm đồ án tốt nghiệp.

     - Các sinh viên còn lại được dự thi tốt nghiệp.

     - Các sinh viên có điểm các môn học dưới 5.0 được dự thi tốt nghiệp và đăng ký học bổ sung các môn thiếu điểm với khoá sau.

     Kết quả chi tiết xét tư cách dự thi tốt nghiệp xem file đính kèm: Xet_DKDT_TN_D4LT_H5_H_An.xls

     Đề nghị các sinh viên được làm đồ án tốt nghiệp liên hệ với khoa Điện để được nhận đề tài tốt nghiệp.