Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoTHÔNG BÁO
V/v Đăng ký thi tốt nghiệp lần 2 đối với các HSSV các khóa K18T, K5C, K1CnC

     Nhà trường đã ban hành kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 cho các HSSV các khóa K18T, K5C, K1CnC không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 1 hoặc thi rớt tốt nghiệp (đính kèm).

     1. Kế hoạch thi tốt nghiệp K5C (lần 2): KE HOACH THI TOT NGHIEP K5C (LAN 2).doc
     2. Kế hoạch thi tốt nghiệp K18T (lần 2): KE HOACH THI TOT NGHIEP K18T (LAN 2).doc
     3. Kế hoạch thi tốt nghiệp K1CnC (lần 2): KE HOACH THI TOT NGHIEP K1CnC (LAN 2).doc

     Từ 06/02/2012 đến 13/02/2012, HSSV nộp đơn đăng ký và làm thủ tục thi tốt nghiệp lần 2 tại phòng Đào tạo và phòng Tài chính-Kế toán, thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp bao gồm:

          - Đơn xin dự thi tốt nghiệp

          - Giấy đề nghị chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận trong thời gian sống và sinh hoạt tại địa phương là công dân tốt, không vi phạm pháp luật (xác nhận đến thời gian 03/02/2012)

          - Lệ phí thi tốt nghiệp

          - 02 ảnh thẻ 3x4

     Đề nghị các HSSV theo dõi thông tin trên website của nhà trường để biết chi tiết và thực hiện.

 TL Hiệu trưởng    
Trưởng phòng Đào tạo

VÕ ĐÌNH ĐỊNH