Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

THÔNG BÁO

v/v Cấp học bổng du học Nhật Bản cho sinh viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

 

     Trên cở sở thoả thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, trong năm 2012 phía Nhật Bản sẽ cấp 01 suất học bổng học tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Anan. Nhà trường ban hành kế hoạch tuyển chọn sinh viên như sau:

1. Điều kiện dự tuyển:

- Sinh viên chính quy hệ cao đẳng khoá 2009 – 2012 thuộc các chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông có kết quả học tập năm 2010 – 2011 đạt loại Khá trở lên

- Tiếng Anh trình độ B trở lên

2. Mức học bổng:

- Phía Nhật Bản cấp kinh phí 80.000 JPY (khoảng 1000 USD)/tháng

- Thời giạn học tập: 3 tháng (dự kiến từ tháng 4/2012 đến tháng 7/2012)

3. Quy trình tuyển chọn:

- Sinh viên đăng ký nộp Đơn xin dự tuyển (theo mẫu Maudon.doc) tại phòng QLKH & QHQT hạn chót trước 16h30 ngày 12 tháng 12 năm 2011.

- Nhà trường sẽ tuyển chọn và thông báo kết quả cho sinh viên trúng tuyển biết.

- Phòng QLKH & QHQT sẽ hỗ trợ sinh viên hoàn thiện hồ sơ gửi sang phía Nhật Bản

Thông tin chi tiết có thể liên hệ phòng QLKH & QHQT (điện thoại: 0512.2. 212. 208, email: nckh@cdmt.vn)