Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

THÔNG BÁO

"Về việc điều chỉnh lịch thực tập lớp K3CnĐT"

 

          Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thực tập lớp K3CnĐT như sau:

 

Môn

TKB đã ban hành

TKB điều chỉnh

SCVH máy điện (Thầy N.Hưng)

28/12-03/01

04/01-09/01

01/06-06/06

07/06-12/06

TN thiết bị điện (Cô Nhung)

01/06-06/06

04/01-09/01

TT TBA(Thầy Duy)

07/06-12/06

28/12-03/01

 

     Đề nghị các Khoa giáo viên và lớp K3CnĐT lưu ý triển khai thực hiện.