Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 
THÔNG BÁO
V/v Lịch học học kỳ II - Các lớp K8CH 7,8,9,10,11,12,13

      Lịch học học kỳ II năm học 2011-2012 các lớp K8CH7,8,9,10,11,12,13 sẽ bắt đầu vào ngày 10/01/2012, Nhà trường thông báo cho các sinh viên thuộc lớp học trên được biết và thực hiện.
     Lịch học chi tiết sẽ trang web của Nhà trường vào lúc 16h00 ngày 09/01/2012.