Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 
THÔNG BÁO
"V/v điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp (lần 2) khoá K5C "

 

     Theo kế hoạch số 1330/KH-CĐMT ngày 5 tháng 12 năm 2011 về việc thi tốt nghiệp lần 2 khoá K5C, lịch thi kiến thức cơ sở ngành, chuyên môn ngành tổ chức thi thành 2 lần; nay Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi phần kiến thức sơ sở ngành và chuyên môn ngành chung một lần thi và thi vào lúc 7h00 ngày 29/02/2012.

     Đề nghị các ban đề thi, coi thi, chấm thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp khoá K5C (lần 2)  lưu ý triển khai thực hiện.