Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoTHÔNG BÁO
V/v Học lại các học phần thiếu điểm khóa K6C, K19T

           Trên cơ sở kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K6C,K19T cụ thể như sau:

I. KHÓA K19TH,TV:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Vật liệu điện

18

30

Từ 22/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.104G1

Bùi Thị Hạnh Tiên

2.

Máy điện 2

84

45

Từ 22/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1: P.105G1

L2: P.106G1

1. Nguyễn Lê Như Quỳnh

L1: K19TH1,6,7,10

2. Phan Xuân Tưởng

L2: K19TH2,3,4,5,8,9,11,12

3.

Đo lường điện

81

45

Từ 22/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

L1: P.104G1

L2: P.105G1

1. Nguyễn Hữu Quỳnh Kha

L1: K19TH1,2,3,4,6

2. Trần Văn Minh

L2: K19TH5,7,8,9,10,11,12

4.

An toàn điện

31

45

Từ 22/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.106G1

Nguyễn Hoàng Việt

5.

SDNL tiết kiệm hiệu quả

08

30

Từ 22/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.107G1

Doãn Bá Khưu

6.

KT cao áp

60

45

Từ 22/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1: P.107G1

L2: P.201G1

1. Lê Việt Hùng

L1: K19TH2,3,5,10

2. Lê Thị Mỵ Linh

L2: K19TH1,4,6,7,8,9,11,12

7.

PĐNMĐ2

161

60

Từ 22/3 đến 20/5/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

L1: P.104G1

L2: P.105G1

L3: P.106G1

L4: P.107G1

1. Nguyễn Phú Thạch

L1: K19TH1,2,5

2. Trần Ngọc Hải

L2: K19TH3,8,9

3. Nguyễn Văn Thu

L3: K19TH4,6,11

4. Hoàng Thị Hồng Anh

L4: K19TH7,10,12

8.

Mạch điện tử 2

10

45

Từ 22/3 đến 20/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.202G1

Nguyễn Mạnh Hùng


II. KHÓA K6CH,CV:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Lưới điện 2

62

45

Từ 22/3 đến 04/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

L1: P.201G1

L2: P.202G1

1. Ngô Văn Hưng

L1: K6CH1-6,12

2. Trần Đình Duy

L2: K6CH 7-11

2.

KT cao áp

41

45

Từ 22/3 đến 04/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.203G1

Lê Thị Nhung

3.

Bảo vệ rơle

112

75

Từ 22/3 đến 04/5/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

14h00 thứ 7 (2 tiết)

L1: P.201G1

L2: P.202G1

L3: P.203G1

1. Trần Văn Lâm

L1: K6CH1,3,4,8

2. Huỳnh Thanh Tịnh

L2: K6CH2,5,7,12

3. Dương Tấn Hưng

L3: K6CH6,9,10,11

4.

PLC (CH+CV)

36

45

Từ 22/3 đến 04/5/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.204G1

Phạm Xuân Thùy

5.

Vi điều khiển

12

45

Từ 22/3 đến 04/5/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.203G1

Ngô Đình Vĩnh

Ghi chú:

- Giáo viên nhận danh sách học sinh học lại tại phòng Đào tạo vào ngày 22/3/2012.

- Tất cả các lớp học lại được nghỉ vào tối ngày 05/4/2012.