Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoKẾ HOẠCH

"V/v triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K19T"

     Để chuẩn bị cho đợt thực tập của khoá K19T đạt kết quả tốt, Nhà trường thông báo cho các HSSV một số nội dung liên quan đến đợt thực tập như sau:

1. Thời gian thực tập:
     Từ ngày 11/06/2012 đến 03/08/2012

2. Thời gian tập trung:
     08h00 ngày 11/06/2012

3. Địa điểm tập trung:

     - HSSV thực tập tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng: Tập trung tại 35-Phan Đình Phùng-TP Đà Nẵng.

     - HSSV thực tập tại Công ty Điện lực Quảng Nam: Tập trung tại 05-Trần Hưng đạo-TP Tam Kỳ-Tỉnh Quảng Nam.

     - HSSV thực tập tại Công ty lưới điện Cao thế miền Trung: Tập trung tại các Chi nhánh Cao thế các tỉnh (theo danh sách thực tập).

     - HSSV thực tập tại Viễn thông Quảng Nam: Tập trung tại các Trung tâm viễn thông huyện (theo danh sách thực tập).

     - HSSV tự liên hệ thực tập: Tập trung tại các địa điểm HSSV đã liên hệ.

4. Trang phục, nội quy:

     - Mỗi HSSV chuẩn bị trang phục ở xưởng thực tập của Trường, bảng tên, giấy bút phục vụ cho quá trình thực tập, viết báo cáo.

     - Thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật, an toàn lao động tại đơn vị sản xuất.

5. Báo cáo thực tập:

     Thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học viên sinh viên (có trên Website của Nhà trường: www.cdmt.vn).

6. Thời gian tập trung về trường:

     - 09h00(K19TH1-6), 10h00(K19TH7-12,TV,TK) ngày 06/08/2012, tất cả HSSV có mặt tại Trường (Hội trường G1) để nghe phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp.

     Đề nghị các đơn vị liên quan và HSSV khoá K19T triển khai thực hiện.

     Danh sách thực tập: K19T DANG KY GIAO VIEN THEO DOI THUC TAP.rar