Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoLỊCH THI KỲ II NĂM HỌC 2011-2012

(CÁC LỚP HỌC LẠI)


I. THI, KIỂM TRA LẦN 1:

1. KHOÁ K7CH,V

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tiếng anh 2

19h00

04/06/12

01 phòng G1

Tự luận

CSKTĐ2

19h00

12/06/12

05 phòng G1

Tự luận (BT)

07h00

19/06/12

03 phòng G1

Vấn đáp (LT)

Máy điện 1

07h00

03/06/12

P. Máy tính

Trắc nghiệm

Thiết bị khí cụ điện

07h00

15/06/12

03 phòng G1

Vấn đáp

Vi xử lý (CH)

19h00

05/06/12

01 phòng G1

Tự luận

Vi xử lý (CV)

19h00

05/06/12

01 phòng G1

Tự luận

Đo lường điện

07h00

16/06/12

P. Máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện tử 2

07h00

02/06/12

01 phòng G1

Vấn đáp

Lý thuyết mạch 2

19h00

04/06/12

01 phòng G1

Tự luận


2. KHOÁ K8C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Toán A1

19h00

03/06/12

01 phòng G1

Tự luận

Vật lý

09h00

17/06/12

P. Máy tính

Trắc nghiệm

Hóa học

07h00

02/06/12

P. Máy tính

Trắc nghiệm

Cơ ứng dụng

19h00

04/06/12

03 phòng G1

Tự luận


3. KHOÁ K20T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật liệu điện

19h00

03/06/12

01 phòng G1

Tự luận

Chính trị 1

19h00

04/06/12

01 phòng G1

Tự luận

19h00

05/06/12

P. Máy tính

Trắc nghiệm

Anh văn 1

19h00

11/06/12

P. Máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện

19h00

15/06/12

09 phòng G1

Tự luận


II. THI, KIỂM TRA LẦN 2:

1. KHOÁ K7CH,V

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tiếng anh 2

07h00

20/07/12

01 phòng G1

Tự luận

CSKTĐ2

07h00

22/07/12

02 phòng G1

Tự luận (BT)

07h00

21/07/12

01 phòng G1

Vấn đáp (LT)

Máy điện 1

07h00

23/07/12

P. Máy tính

Trắc nghiệm

Thiết bị khí cụ điện

07h00

24/07/12

01 phòng G1

Vấn đáp

Vi xử lý (CH)

07h00

25/07/12

01 phòng G1

Tự luận

Vi xử lý (CV)

07h00

20/07/12

01 phòng G1

Tự luận

Đo lường điện

09h00

23/07/12

P. Máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện tử 2

07h00

21/07/12

01 phòng G1

Vấn đáp

Lý thuyết mạch 2

07h00

22/07/12

01 phòng G1

Tự luận

 

2. KHOÁ K8C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Toán A1

07h00

29/07/12

01 phòng G1

Tự luận

Vật lý

07h00

31/07/12

P. Máy tính

Trắc nghiệm

Hóa học

07h00

25/07/12

P. Máy tính

Trắc nghiệm

Cơ ứng dụng

07h00

27/07/12

01 phòng G1

Tự luận


3. KHOÁ K20T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật liệu điện

07h00

26/07/12

01 phòng G1

Tự luận

Chính trị 1

07h00

27/07/12

01 phòng G1

Tự luận

09h00

27/07/12

P. Máy tính

Trắc nghiệm

Anh văn 1

09h00

28/07/12

P. Máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện

07h00

30/07/12

03 phòng G1

Tự luận