Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2011 - 2012

 

     Theo tiến độ giảng dạy năm học 2011 - 2012 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung; Phòng Công tác HSSV thông báo một số nội dung cho học sinh, sinh viên (HSSV) hiện đang học tại trường thực hiện kế hoạch nghỉ hè năm học 2011 – 2012 như sau:


1. Thời gian nghỉ hè năm học 2011 - 2012

     04 tuần, từ ngày 9/7/2012 đến ngày 5/8/2012.


2. Một số nội dung công việc các lớp phải thực hiện trước khi nghỉ hè

2.1. Đối với các lớp đang thi Học kỳ II lần 1

     - Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở HSSV trong lớp nâng cao ý thức tự học, tham gia học phụ đạo và phải tự ôn tập thật tốt, tuyệt đối không vi phạm quy chế trong quá trình thi, kiểm tra để đảm bảo kết quả học tập suốt khóa học cho chính bản thân của mỗi HSSV

     - Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn tiến hành tổ chức họp lớp, triển khai kế hoạch chấm điểm rèn luyện và đánh giá kết quả thi đua học kỳ II năm học 2011 - 2012; xây dựng phương hướng rèn luyện, học tập và xây dựng chỉ tiêu thi đua học kỳ I năm học 2012 – 2013. Trước khi về nghỉ hè, Lớp trưởng phải nộp biên bản họp lớp, kết quả chấm điểm rèn luyện và kết quả thi đua về Phòng Công tác HSSV (các thầy Quản sinh) để tổng hợp, báo cáo.

2.2. Đối với HSSV thi lại lần 2 trong thời gian nghỉ hè

     HSSV các lớp thi lại lần 2 cần phải tự ổn định chổ ở, tập trung tự ôn tập theo nhóm, có thể đăng ký ở nội trú với Phòng Công tác HSSV để được bố trí ở thuận tiện ôn tập, thi lại. HSSV thi lại lần 2 cần phải tích cực ôn tập thật tốt để đảm bảo: Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình, không còn học phần bị điểm dưới 5 – Trích “Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp của Quy chế đào tạo”.

2.3. Đối với HSSV đang ở nội trú

     Phải thực hiện kế hoạch tổng vệ sinh phòng ở, hành lang và các khu vực xung quanh Nhà trường theo kế hoạch của Y tế phân công. Đóng cửa sổ, tắt điện, khóa van nước, bàn giao Phòng ở cho Phòng Công tác HSSV trước khi về nghỉ hè (Bàn giao cho chú Đê hoặc các thầy Quản sinh trực).

2.4. Đối với HSSV có nhu cầu ở nội trú trong năm học 2012 – 2013

     Phòng Công tác HSSV sẽ đón tiếp và ưu tiên bố trí chổ ở từ ngày 3/8/2012, thực hiện linh hoạt theo danh sách HSSV đăng ký phòng ở theo lớp, theo nhóm bạn cùng sở thích với yêu cầu HSSV các lớp phải nộp danh sách đăng ký ở cho Phòng Công tác HSSV trước khi về nghỉ hè và thực hiện đóng phí nội trú (Cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán nhà trường sẽ thu phí nội trú vào các ngày 3,4,5/8/2012, tại Phòng Công tác HSSV - P1K1) HSSV có thể đóng phí nội trú cả năm học để đảm bảo ổn định chổ ở. Sau khi đóng phí nội trú, Phòng Công tác HSSV thực hiện Hợp đồng ở nội trú, bố trí chổ ở; HSSV mới vào ở phải nộp 1 ảnh 3x4). Phòng Công tác HSSV sẽ không bố trí ở nội trú nếu HSSV không đăng ký phòng ở trước khi về nghỉ hè hoặc chưa thực hiện hợp đồng ở nội trú. HSSV ở năm học mới có nhu cầu nấu ăn phải đăng ký để Phòng Công tác HSSV bố Khu K1 có lắp đặt hệ thống điện phục vụ nấu ăn.


3. Một số nội dung HSSV cần phải thực hiện khi nghỉ hè và vào lại học tập

3.1. Khi nghỉ hè, HSSV cần phải thực hiện

     - Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước. Nghiêm cấm HSSV tham gia các tệ nạn xã hội. Khi tham gia giao thông bằng xe máy phải đảm bảo an toàn theo luật định.

     - Tích cực tham gia các hoạt động hè tình nguyện do Đoàn trường và địa phương tổ chức.

3.2. Sau kỳ nghỉ hè vào lại trường học tập, HSSV phải thực hiện

     - Đến trường học tập đúng thời gian quy định: Lịch học bắt đầu từ thứ hai, ngày 6/8/2012 (HSSV theo dõi Lịch học trên Website nhà trường).

     - HSSV thông báo với phụ huynh về các khoản kinh phí phải nộp đầu học kỳ I năm học 2012 - 2013 bao gồm: Học phí, kinh phí đào tạo, tiền phòng ở, tiền ăn:

     * HSSV nộp học phí và kinh phí đào tạo theo Thông báo số 595/CĐMT-TCKT ngày 6/6/2012 về việc Điều chỉnh mức thu học phí và kinh phí đào tạo của Nhà trường

     * HSSV nộp phí nội trú theo quy định của Nhà trường.

     - HSSV nộp các khoản học phí, kinh phí đào tạo, phí nội trú cho Phòng Tài chính - Kế toán Nhà trường ngay từ những ngày đầu vào học để tránh mất mát hoặc chi tiêu cá nhân quá đà.

     Ghi chú: Do điều kiện chuẩn bị kế hoạch đón tiếp, bố trí HSSV các lớp khoá mới năm học 2012 - 2013 nhập học đảm bảo đủ chổ ở, yêu cầu HSSV có nhu cầu ở nội trú phải thực hiện nghiêm túc thông báo này. Lớp trưởng các lớp thông báo kịp thời cho HSSV trong lớp biết để thực hiện./.