Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm khóa K8C, K7CH-V, K6CH, K20T, K19TH

Trên cơ sở kế hoạch đã được Phó Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K8C, K7CH-V, K6CH, K20T, K19TH cụ thể như sau:

I. KHÓA K8C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Tiếng anh 1

106/153

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1: P.101G1

L2: P.102G1

L3: P.103G1

1. Hà Thị Mỹ Nhung

L1: K8CH1,2,3,10

2. Huỳnh Thị Tuyết

L2: K8CH4,5,6,7,8,13

3. Phạm Thị Thu Hà

L3: K8CH9,11,12,CV1,2

2

Mạch điện

218/252

60

Từ 27/9 đến 19/11/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

L1: P.101G1

L2: P.102G1

L3: P.103G1

L4: P.104G1

L5: P.105G1

1. Phan Xuân Tưởng

L1: K8CH1,9

2. Võ Thị Sương

L2: K8CH2,5,11

3. Nguyễn Đình Sương

L3: K8CH3,10

4. Huỳnh Tấn Khoa

L4: K8CH6,12,13

5. Nguyễn Tiến Phong

L5: K8CH4,7,8

3

Điện tử

cơ bản

63/106

60

Từ 27/9 đến 19/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

L1: P.101G1

L2: P.102G1

1. Bùi Ngọc Quảng

L1: K8CH3,7,8,9

2.Ngô Đình Vĩnh

L2:K8CH1,2,4,5,6,10,11,12,13

4

Hóa

33/60

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.104G1

Nguyễn Thị Trang

5

76/98

60

Từ 27/9 đến 19/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.205G2

Nguyễn Tấn Xứng

6

Mạch

điện tử 1

44/52

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P. 106G1

Mai Thị Kim Liên

II. KHÓA K7CH-V:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

CSKTĐ 2

K6CH+K7CH

9/31

75

Từ 27/9 đến 02/12/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P. 107G1

Lê Công Hân

2

PĐNMĐ

72/85

75

Từ 27/9 đến 02/12/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1: P.105G1

L2: P.106G1

1. Trần Ngọc Hải

L1:K7CH1,2,4,7,8

2. Trần Duy Linh

L2:K7CH3,5,6

3

Lưới 1

88/101

60

Từ 27/9 đến 19/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

L1: P.105G1

L2: P.106G1

1. Lê Thị Nhung

L1:K7CH1,2,4,7,8

2. Nguyễn Hoàng Việt

L2:K7CH3,5,6

4

PLC

(CH+CV)

12/27

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P. 107G1

Phạm Xuân Thùy

III. KHÓA K6CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

CSKTĐ 2

K6CH+K7CH

21/32

75

Từ 27/9 đến 02/12/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.107G1

Lê Công Hân

2

Lưới 1

57/68

60

Từ 27/9 đến 19/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.305G2

Ngô Văn Hưng

3

Lưới 2

24/47

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.201G1

Trần Đình Duy

4

Đo lường

cảm biến

36/53

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.201G1

Nguyễn Thị Thu Huyền

5

Tự động hóa

46/62

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.202G1

Trần Văn Lâm

IV. KHÓA K20T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Chính trị 2

12/52

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.203G1

Lê Văn Nhơn

2

Anh văn 2

79/165

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

L1: P.201G1

L2: P.202G1

1. Lại Thị Ngọc Trang

L1:K20TH1,2,4,7,8,10

2. Nguyễn Trương Huy Nhã

L2:K20TH3,5,6

3

Mạch điện 2

53/104

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P. 205G2

Phan Xuân Tưởng

4

PĐNMĐ 1

142/204

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

L1: P.202G1

L2: P.203G1

L3: P.204G1

1. Nguyễn Văn Lân

L1:K20TH1,2,3

2. Nguyễn Văn Thu

L2:K20TH4,5,8,9

3. Nguyễn Thị Ngọc Thư

L3:K20TH6,7,10

5

Kỹ thuật

điện tử

83/155

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 13h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

L1: P.101G1

L2: P.102G1

1.Nguyễn Thị Thu Thảo

L1:K20TH1,5,7,10

2. Nguyễn Việt Dũng

L2:K20TH2,3,4,6,8,9

6

Máy điện 1

71/130

60

Từ 27/9 đến 19/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

L1: P.203G1

L2: P.204G1

1. Bùi Thị Hạnh Tiên

L1:K20TH1,2,4,5,7,8,9

2. Phạm Thị Hiền

L2:K20TH3,6,10

V. KHÓA K19TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

CSKTĐ 1

23/31

60

Từ 27/9 đến 19/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.205G1

Trần Văn Minh

2

CSKTĐ 2

68/87

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1: P.205G1

L2: P.206G1

1. Nguyễn Đình Sương

L1:K20TH1,4,7,8,9,10,11

2. Doãn Bá Khưu

L2:K20TH2,3,5,6,12

3

PĐNMĐ 1

32/44

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P. 205G1

Nguyễn Phú Thạch

4

Kỹ thuật

điện tử

30/39

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 13h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.103G1

Lê Thị Oanh

5

Đo lường

20/48

45

Từ 27/9 đến 06/11/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.206G1

Hoàng Hà

6

PĐNMĐ 2

19/53

60

Từ 27/9 đến 19/11/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.206G1

Huỳnh Thanh Tịnh

7

Bảo vệ rơle

59/87

75

Từ 27/9 đến 02/12/2012

Từ 13h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.205G2

Dương Tấn Hưng

8

Kinh doanh điện năng

21/42

60

Từ 27/9 đến 19/11/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.207G1

Tôn Thất Dũng

Ghi chú:

- Các lớp Tin học-K20T; Máy điện 1-K8C không tổ chức học lại vì số lượng HSSV nộp học phí quá ít đề nghị học sinh đến phòng Tài chính-Kế toán để nhận lại học phí, hạn cuối là ngày 28/9/2012.

- Các HSSV đã nộp học phí học lại các lớp Toán A2-K8C, Vẽ điện-K8C; Máy điện 2-K7C, Chế độ quá độ-K7C; Bảo vệ Rơle-K6C, KT cao áp-K19T phải nộp thêm học phí để đủ tổ chức lớp học. Nếu đến hết ngày 28/9/2012 một trong số các học sinh đăng ký học không hoàn thành học phí học lại, nhà trường sẽ không tổ chức lớp học. Mức học phí mỗi HSSV phải đóng thêm, cụ thể:

Môn

Khóa

Số tiền mỗi HS phải nộp thêm

Toán A2

K8C

100.000 đồng

Vẽ điện

K8C

150.000 đồng

Máy điện 2

K7C

50.000 đồng

Chế độ quá độ

K7C

100.000 đồng

Bảo vệ rơle

K6C

150.000 đồng

KT cao áp

K19T

100.000 đồng

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo.