Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm (bổ sung lần 2)

Trên cơ sở đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa cụ thể như sau:

I. KHÓA K4ĐHL:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Hàm biến phức và Laplace

13

45

Từ 29/10 đến 01/12/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.301G1

Trần Lê Hương Ly

II. KHÓA K19TV:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Mạng máy tính và Internet

06

45

Từ 29/10 đến 01/12/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.302G1

Huỳnh Kim Tân

III. KHÓA K7CH+K6CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Máy điện 2

12

60

Từ 29/10 đến 14/12/2012

Từ 13h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P.106G1

Nguyễn Lê Như Quỳnh

IV. KHÓA K4CHL:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Vật lý

10

60

Từ 29/10 đến 14/12/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.303G1

Nguyễn Tấn Xứng

V. KHÓA K8CK,N,Q:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Toán kinh tế

21

60

Từ 29/10 đến 14/12/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.207G1

Trần Lê Hương Ly

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo.