Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


LỊCH THI

KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NĂM 2012

Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2012, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung thông báo lịch thi tuyển sinh liên thông cao đẳng như sau:

1.Lịch thi:

Ngày

Buổi

Nội dung

Địa điểm

09/11/2012

Chiều

Từ 14h00'

Thí sinh nghe phổ biến Quy chế thi, nhận giấy báo thi, hiệu chỉnh các sai sót trong hồ sơ dự thi

Hội trường G1

10/11/2012

Sáng

Thi môn Toán

Giảng đường G2

Chiều

Thi môn Vật lý

Giảng đường G2

11/11/2012

Sáng

Thi môn Cơ sở ngành

Giảng đường G2

Chiều

Dự trữ

2. Thời gian biểu các buổi thi:

Sáng

Chiều

Nhiệm vụ

Hiệu lệnh trống

7h00' - 7h10'

13h00'-13h10'

Họp cán bộ coi thi

7h10' - 7h25'

13h10'- 13h25'

Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi và danh sách thí sinh

1 hồi dài & 3 tiếng

7h25' - 7h35'

13h25'- 14h35'

Cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại phòng Hội đồng thi

2 tiếng

7h35' - 7h40'

13h35'- 13h40'

Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh

6 tiếng

7h40'-9h40'

13h40'- 15h40'

Thí sinh làm bài thi

3 tiếng

9h25'

15h25'

CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài

1 tiếng

9h40'

15h40'

Cán bộ coi thi thu bài thi

1 hồi dài


Lưu ý: GIẤY BÁO DỰ THI THÍ SINH ĐẾN NHẬN TRỰC TIẾP TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO VÀO NGÀY 09/11/2012