Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v điều chỉnh lịch thi môn Kỹ năng mềm khoá K8CH, CV "

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi môn Kỹ năng mềm thi vào lúc 07h00 ngày 27/12/2012 cho tất cả các lớp K8CH, CV thay cho lịch thi đã ban hành tổ chức thi 2 ca 07h00 và 08h00 ngày 27/12/2012.

Đề nghị đơn vị liên quan lưu ý triển khai thực hiện.