Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm kỳ I (2012-2013) khóa K20TH

Trên cơ sở kế hoạch đã được Phó Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K20TH cụ thể như sau:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Sử dụng năng lượng TKHQ

15

30

Từ 11/3 đến 07/4/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

P101.G1

Doãn Bá Khưu

2.

Đo lường điện

37

45

Từ 11/3 đến 21/4/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

P201.G1

Phan Xuân Tưởng

3.

KT cao áp

22

45

Từ 11/3 đến 21/4/2013

Từ 13h30

thứ 7+CN

(5 tiết)

P101.G1

Lê Thị Mỵ Linh

4.

PĐNMĐ2

93

60

Từ 11/3 đến 28/4/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1: P201.G1

L2: P202.G1

1. Dương Tấn Hưng

L1: K20TH1-5,8

2. Nguyễn Phú Thạch

L2: K20TH6,7,9,10

Ghi chú:

- Lớp An toàn&VSCN không tổ chức học lại vì số lượng HSSV nộp học phí quá ít đề nghị học sinh đến phòng Tài chính-Kế toán để nhận lại học phí, hạn cuối là ngày 22/3/2013.

- Các HS nộp tiền học lại trên 2 môn chỉ được học 2 môn theo bố trí của phòng Đào tạo, các môn còn lại đề nghị học sinh đến phòng Tài chính-Kế toán để nhận lại học phí, hạn cuối là ngày 22/3/2013.

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.