Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Các môn thi tốt nghiệp khoá K20T

Căn cứ quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung quy định các môn thi tốt nghiệp cho các lớp K20T hệ Trung cấp chuyên nghiệp như sau:

Ngành

Môn thi

Hình thức thi

Hệ thống điện

Chính trị

Tự luận

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

- Bảo vệ rơle

- Phần điện NMĐ

Vấn đáp

Thực hành nghề nghiệp

- TT TBA, TT Lưới, TN Thiết bị điện, TN rơle

Thực hành

Điện tử - Viễn thông

Chính trị

Tự luận

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

- Mạng và dịch vụ viễn thông

- Mạch điện tử

Vấn đáp

Thực hành nghề nghiệp

- TH tổng đài điện tử và thiết bị đầu cuối

Thực hành

Kế toán

Chính trị

Tự luận

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

- Kế toán doanh nghiệp

- Kế toán chi phí

- Kế toán quản trị

Tự luận

Thực hành nghề nghiệp

- TT chuyên ngành kế toán

Thực hành

Ghi chú: Để thuận lợi cho việc ôn thi tốt nghiệp, đề nghị các Khoa giáo viên cung cấp câu hỏi ôn tập các nội dung thi tốt nghiệp cho học sinh trước khi đi thực tập tốt nghiệp.