Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HỆ: CAO ĐẲNG

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

TT

NỘI DUNG THỰC TẬP

1

Khảo sát trạm BTS

1.Cấu trúc hệ thống BTS:

+Truyền dẫn (môi trường truyền dẫn: cáp quang, cáp đồng, vi ba, thiết bị truyền dẫn; dung lượng và khả năng mở rộng)

+Cấu trúc hệ thống, tên thiết bị, nhà sản xuất, dung lượng và khả năng mở rộng.

+Nguồn cung cấp: thiết bị cung cấp nguồn, nguồn pin năng lượng mặt trời, ắc quy, máy phát điện.

+Hệ thống chống sét

2.Vận hành bảo dưỡng:

+Các đèn chỉ thị, cảnh báo, báo hiệu.

+Vận hành, vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị đóng cắt nguồn

+Thiết bị và phương pháp đo kiểm tra chất lượng

2

Cáp quang

1.Phương pháp thi công tuyến cáp quang:

+Cáp ngầm

+Cáp treo đến BTS và đến thuê bao

+Chống sét cho cáp, tiếp địa

2.Tham gia tìm kiếm phát hiện sự cố, khắc phục sự cố, hàn nối cáp

+Tìm hiểu các máy móc, thiết bị dụng cụ đo: Máy đo, dao cắt , máy hàn, măng sông

+Phương pháp phát hiện sự cố

+Quy trình xử lý sự cố

3

Cáp kim loại

1.Khảo sát thực trạng sử dụng cáp kim loại

2.Phương pháp thi công tuyến cáp kim loại

-Các loại cáp, thiết bị, dụng cụ vật tư sử dụng trong công tác thi công tuyến cáp kim loại

-Phương pháp sử dụng các loại máy móc thiết bị dụng cụ thi công

-Chống sét

3.Khắc phục sự cố

-Phương pháp phát hiện tìm kiếm sự cố

-Quy trình xử lý sự cố

-Thiết bị và phương pháp kiểm tra chất lượng

4

Dịch vụ

-Các loại hình cung cấp dịch vụ ở hiện tại và tương lai

-Các loại thiết bị đầu cuối: tên thiết bị, chức năng, nhà sản xuất.

-Dịch vụ chăm sóc khách hàng, mua bán thiết bị đầu cuối.

-Dịch vụ bảo hành

-Cước phí, chương trình khuyến mãi

-Kế hoạch phát triển thuê bao, phát triển mạng...

PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

Thời gian thực tập tốt nghiệp 10 tuần và được phân phối như sau:

- Ổn định tổ chức: 01 ngày

- Học tập nội quy an toàn: 02 ngày

- Kiểm tra an toàn: 01 ngày

- Tham quan cơ sở: 01 ngày

- Thực tập, viết báo cáo: 45 ngày

TỔNG CỘNG: 50 ngày