Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v kế hoạch nộp tiền học phí, kinh phí đào tạo học kỳ I năm học 2013- 2014

Kính gửi: Các lớp K8C, K9C, K5CHL, K21T

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-CĐMT ngày 15/5/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc quy định thu học phí, kinh phí đào tạo và phí ở nội trú.

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-CĐMT ngày 17/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về mức thu học phí, kinh phí đào tạo.

Nay Nhà trường thông báo đến học sinh, sinh viên (HSSV) về kế hoạch nộp học phí, kinh phí đào tạo học kỳ 1 năm học 2013-2014 như sau:

1. Đối với HSSV đã có thẻ liên kết sinh viên (ATM), thời gian nộp đến ngày 16/8/2013: Nộp trực tiếp vào tài khoản thẻ của HSSV tại bất kỳ ngân hàng nào trên cả nước.

2. Đối với HSSV chưa có thẻ ATM: Nộp theo các cách sau:

a. Sinh viên nộp tại Phòng Tài chính - Kế toán của Trường

Từ ngày 5/8 đến 16/8/2013

Thời gian

Các lớp

Sáng

K8CH1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, K8CV1, K8CN và K8CQ

Chiều

K8CH2, 4, 6, 8, 10, 12, K8CV2, K8CK, K5CHL1,2

b. Nộp qua ngân hàng: Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung - Thu học phí, Số tài khoản: 10 201 0000 560 719 tại Ngân hàng Công thương Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Nội dung gửi ghi rõ họ tên, lớp của HSSV và nộp HP, KPĐT HK1 2013-2014.

Yêu cầu Lớp trưởng phổ biến đến từng HSSV thực hiện đúng nội dung thông báo./.