Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Về các môn thi và hình thức thi tốt nghiệp khoá K7C, K20T, K3CnĐT (lần 2)

Nhà trường thông báo cho học sinh sinh viên các khoá K7C, K20T, K3CnĐT thi tốt nghiệp lần 2 vẫn thực hiện theo thông báo các môn thi và hình thức thi tốt nghiệp đã ban hành trong đợt thi tốt nghiệp lần 1. Đề nghị học sinh sinh viên tập trung ôn tập để kỳ thi đạt kết quả tốt.