Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc tổ chức học lại cho HSSV viên thuộc diện tạm ngưng học, không đủ tư cách dự thi tốt nghiệp trong năm học 2013-2014. Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả HSSV chưa tốt nghiệp và tạm ngưng học khóa K21T, K7C, K8C, K9C đăng ký học lại (theo mẫu đính kèm) nộp về phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 11/04/2014.

Các học sinh-sinh viên trên chú ý theo dõi thông báo nộp học phí và thời khóa biểu học (nếu có) trên website trường: http://cdmt.vn sau ngày 16/04/2014.

Đề nghị lớp trưởng các lớp thống báo đến các HS-SV tạm ngưng học, chưa tốt nghiệp đăng ký học ghép vào lớp mình biết và thực hiện.

Mọi sự chậm trễ so với thời gian nói trên Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết./.


Download:donhoclai.doc