Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v kế hoạch nộp tiền học phí, kinh phí đào tạo học kỳ I năm học 2014- 2015

Kính gửi: Các lớp K9C, K10C, K22T

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-CĐMT ngày 15/5/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc quy định thu học phí, kinh phí đào tạo và phí ở nội trú.

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-CĐMT ngày 04/6/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về mức thu học phí, kinh phí đào tạo.

Nay Nhà trường thông báo đến học sinh, sinh viên (HSSV) về kế hoạch nộp học phí, kinh phí đào tạo học kỳ 1 năm học 2014-2015 như sau:

1. Đối với HSSV đã có thẻ liên kết sinh viên (ATM) nộp trực tiếp vào tài khoản thẻ của HSSV tại bất kỳ ngân hàng nào trên cả nước.

2. Đối với HSSV chưa có thẻ ATM: Nộp theo các cách sau:

a. Sinh viên nộp tại Phòng Tài chính - Kế toán của Trường

b. Nộp tiền vào tài khoản: Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Số tài khoản: 10 201 0000 560 719 tại Ngân hàng Công thương Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Nội dung gửi ghi rõ họ tên, lớp của HSSV và nộp HP, KPĐT HK1 2014-2015.

Thời gian nộp từ ngày 8/8 đến ngày 19/8/2014

Yêu cầu Lớp trưởng phổ biến đến từng HSSV thực hiện đúng nội dung thông báo./.