Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Cấp học bổng du học Nhật Bản

cho sinh viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

Trên cở sở thỏa thuận hợp tác giữa Trường cao đẳng Công nghệ Quốc gia Anan-Nhật Bản và Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Trong năm 2014 phía Nhật Bản sẽ cấp 02 suất học bổng học tập nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Anan. Nhà trường ban hành kế hoạch tuyển chọn sinh viên như sau:

1. Điều kiện dự tuyển

Học sinh, sinh viên toàn trường thuộc các ngành kỹ thuật có điểm tổng kết học kỳ I năm học 2013-2014 ≥ 7,0.

Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

2. Mức học bổng

Phía Nhật Bản cấp kinh phí 80.000 JPY/tháng.

Thời gian nghiên cứu học tập:

o Đợt 1(1 sinh viên): 3 tháng kể từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 12 năm 2014.

o Đợt 2(1 sinh viên): 3 tháng kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2014 đến ngày 25 tháng 3 năm 2015.

3. Quy trình tuyển chọn

Học sinh, sinh viên đăng ký tham dự nộp “Đơn xin dự tuyển” (kèm theo) tại Phòng QLKH và QHQT trước ngày 7 tháng 7 năm 2014.

Nhà trường sẽ tuyển chọn thông qua nguyện vọng, kết quả học tập và kết quả phỏng vấn bằng tiếng Anh.

Phòng QLKH và QHQT sẽ hỗ trợ sinh viên hoàn thiện hồ sơ gửi sang phía Nhật Bản.

Thông tin chi tiết có thể liên hệ Phòng QLKH và QHQT số điện thoại 05102.212208, email nckh@cdmt.vn hoặc tham khảo thêm tại website http://qlkh.cdmt.vn.


Download:don xin du tuyen du hoc.doc