Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-CĐĐLMT ngày 01/9/2009 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Ban hành quy định tổ chức học lần 2;

Căn cứ quyết định số 656/QĐ-CĐMT ngày 24/6/2014 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thu lệ phí kiểm tra, học và thi lại;

Trên cơ sở thống kê số lượng HSSV khóa K9C, K10C, K22T còn thiếu điểm các môn học và HSSV chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các khóa K7C, K8C, K20T, K21T;

Nay phòng Đào tạo thông báo:

-Dự kiến lịch học lại các môn học bắt đầu học từ ngày 15/9/2014 theo phụ lục đính kèm thông báo này.

-Trước ngày 12/9/2014 (thứ sáu), các HSSV thiếu điểm các môn học đến phòng Tài Chính - Kế Toán để nộp lệ phí học lại. Quá thời hạn trên, HSSV chưa nộp lệ phí sẽ không có tên trong danh sách học lại.

-Một số môn học có số lượng HSSV thiếu điểm ít không thể mở lớp học lại được, đề nghị các HSSV theo dõi thời khóa biểu các lớp chính khóa để làm thủ tục đăng ký học lại theo hình thức học ghép với các lớp chính khóa.

-HSSV phải theo dõi lịch học để đăng ký lịch học không được trùng.

-Thông tin lịch học có trên website: cdmt.vn.

Đề nghị cán bộ lớp khóa K9C, K10C, K22T thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện./.

====================================


DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI HỌC KỲ 2 (2013-2014)

(Kèm theo thông báo số: /TB-CĐMT ngày /9/2014)

I. KHÓA K9C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Vật liệu điện

39

30

Từ 15/9

đến 10/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

2.

Lưới điện 1

15

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

3.

Cung cấp điện 1

41

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

4.

KT an toàn & VSCN

21

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

5.

Vi mạch số

42

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

6.

Vi xử lý

30

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

7.

Tiếng anh Chuyên ngành

57

30

Từ 15/9

đến 10/10/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

8.

ĐL Cách mạng ĐCSVN

17

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

9.

Đo lường điện

38

60

Từ 15/9

đến 02/11/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

10.

Tài chính DN

7

60

Từ 15/9

đến 02/11/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

II. KHÓA K10C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Hóa đại cương

56

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

2.

Vật lý 2

48

30

Từ 15/9

đến 10/10/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

3.

Tin học 2

79

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

4.

NL Mac-Lênin 2

50

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

5.

Toán A2

81

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

6.

Máy điện 1

135

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

7.

Tiếng Anh 1

66

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

8.

Mạch điện 1

127

60

Từ 15/9

đến 02/11/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

9.

Pháp luật

29

15

Từ 15/9

đến 30/09/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

III. KHÓA K22T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Chính trị 2

11

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

2.

Anh Văn 2

33

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

3.

Máy điện 1

31

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

4.

Khí cụ điện

25

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN

(5 tiết)

5.

KT Điện tử

11

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

6.

Đo lường điện

74

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

IV. KHÓA K8CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Bảo vệ rơle

11

75

Từ 15/9

đến 14/11/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

V. KHÓA K21T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Máy điện 1

11

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

2.

Khí cụ điện

11

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

3.

KT điện tử

11

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

4.

Đo lường điện

14

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

5.

KT cao áp

10

45

Từ 15/9

đến 24/10/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)