Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo thông báo danh sách HSSV chưa tốt nghiệp, tạm ngưng học chưa đăng ký học lại trong học kỳ I (2014-2015) (đính kèm).

Nay phòng Đào tạo thông báo cho các HSSV có tên trong danh sách đăng ký học lại các môn học thiếu điểm (theo mẫu đính kèm) gửi về phòng Đào tạo trước 15h30 ngày 15/10/2014 để phòng Đào tạo lập kế hoạch học lại.

Các HSSV trên chú ý theo dõi thông báo nộp học phí và thời khóa biểu học trên website trường: cdmt.vn sau ngày 20/10/2014.

Mọi sự chậm trễ so với thời gian nói trên Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết./.


Download: THONG BAO HS CHUA TN, TNH HOC LAI 2014 (1).doc