Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Nhận sổ lên lớp học kỳ 2 khóa K11C"

Phòng Đào tạo thông báo cho các giảng viên giảng dạy học kỳ 2 khóa K11C nhận sổ lên lớp tại Phòng Đào tạo vào ngày 12/01/2015 (thứ Hai). Trong quá trình giảng dạy, giảng viên thường xuyên ghi nội dung giảng dạy vào sổ lên lớp, cập nhật điểm vào sổ, bảo quản sổ cẩn thận.

Các Khoa giáo viên đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện ghi sổ lên lớp của giảng viên. Nhà trường sẽ kiểm tra đột xuất việc sử dụng sổ lên lớp.

Sau môn thi lần 2 cuối cùng 1 tuần, giảng viên hoàn tất các nội dung trong sổ lên lớp, nộp lại sổ cho Phòng Đào tạo để lưu trữ.