TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
30 năm thành lập trường
(9/6/1983 – 9/6/2013)            
Trường Kỹ Thuật Điện Hội An
Trường Kỹ Thuật Điện Hội An
Trường Trung Học Điện 3
Trường Trung Học Điện 3
Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung