TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Thời sự nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành