TRANG CHỦ THƯ NGỎ QUY CHẾ SỔ VÀNG
Thư ngỏ
   Trải qua 30 năm hoạt động, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung ngày càng phát triển và tạo được uy tín như hôm nay. Có được thành quả này là nhờ sự giúp đỡ to lớn của các cơ quan chủ quản, các đơn vị, doanh nghiệp… và sự nổ lực của những người đã từng học tập, công tác tại trường.
  Hiện nay có gần 4.000 học sinh, sinh viên đang theo học tại trường, hầu hết đều cư trú trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, những địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế và thường xuyên bị thiên tai tàn phá.


TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 6 tháng 3 năm 2013

THƯ NGỎ

Vận động đóng góp Quỹ khuyến học Cao đẳng Điện lực miền Trung

Kính gửi: - Quý cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm

               - Các bạn cựu học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

Trải qua 30 năm hoạt động, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung ngày càng phát triển và tạo được uy tín như hôm nay. Có được thành quả này là nhờ sự giúp đỡ to lớn của các cơ quan chủ quản, các đơn vị, doanh nghiệp… và sự nổ lực của những người đã từng học tập, công tác tại trường.

Hiện nay có gần 4.000 học sinh, sinh viên đang theo học tại trường, hầu hết đều cư trú trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, những địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế và thường xuyên bị thiên tai tàn phá. Vì vậy, để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập nhà trường xây dựng “Quỹ khuyến học Cao đẳng Điện lực miền Trung”.

Mùa hè năm nay, nhà trường sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, nhân dịp này Ban vận động Quỹ khuyến học đã kêu gọi cán bộ viên chức trong Trường đóng góp được số tiền 126.500.000đ xây dựng Quỹ. Tuy nhiên, để có thể giúp đỡ được nhiều học sinh, sinh viên vượt khó học tập tốt, nhà trường thiết tha kêu gọi Quý cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các bạn cựu học sinh sinh viên nhiệt tình đóng góp xây dựng Quỹ.

Mọi sự đóng góp xin chuyển vào tài khoản Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, số: 102010000402851, ngân hàng Vietinbank Hội An. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Lê Kim Sơn - Thường trực Quỹ Khuyến học Cao đẳng Điện lực miền Trung - Điện thoại: 0510.2212218, 0963353753 hoặc truy cập website: khuyenhoc.cdmt.vn.

Trân trọng./.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Bản