TRANG CHỦ THƯ NGỎ QUY CHẾ SỔ VÀNG
Thư ngỏ
   Trải qua 30 năm hoạt động, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung ngày càng phát triển và tạo được uy tín như hôm nay. Có được thành quả này là nhờ sự giúp đỡ to lớn của các cơ quan chủ quản, các đơn vị, doanh nghiệp… và sự nổ lực của những người đã từng học tập, công tác tại trường.
  Hiện nay có gần 4.000 học sinh, sinh viên đang theo học tại trường, hầu hết đều cư trú trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, những địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế và thường xuyên bị thiên tai tàn phá.

           

DANH SÁCH TẬP THỂ, CƠ QUAN, TỔ CHỨC ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC

STT Tên đơn vị Số tiền
1 Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung 50,000,000
2 Công ty Điện lực Phú Yên 2,000,000
3 Công ty Bảo hiểm Bưu Điện Đà nẵng 2,744,000
4 Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên 3,000,000
5 Bà Phạm Thị Diệu Hiền (Căngtin K5) 3,000,000
6 Bà Lê Thị Tự (Căn tin K4) 1,000,000
7 Chi đoàn K21TH8 200,000
8 Chi đoàn K7CH8 190,000
9 Chi đoàn K20TH2 250,000
10 Chi đoàn K9CH14 225,000
11 Chi đoàn K20TH6 240,000
12 Chi đoàn K21TH3 190,000
13 Chi đoàn K8CK 185,000
14 Chi đoàn K21TH5 250,000
15 Chi đoàn K7CH1 195,000
16 Chi đoàn K7CK 180,000
17 Chi đoàn K9CH16 230,000
18 Chi đoàn K21TH6 220,000
19 Chi đoàn K8CH7 235,000
20 Chi đoàn K9CH8 235,000
21 Chi đoàn K9CH4 235,000
22 Chi đoàn K7CV2 160,000
23 Chi đoàn K8CH3 240,000
24 Chi đoàn K8CV2 160,000
25 Chi đoàn K8CH8 230,000
26 Chi đoàn K7CN 170,000
27 Chi đoàn K9CH6 240,000
28 Chi đoàn K7CH4 184,000
29 Chi đoàn K20TH7 180,000
30 Chi đoàn K9CH3 225,000
31 Chi đoàn K8CH5 230,000
32 Chi đoàn K7CV1 170,000
33 Cựu HSSV đang công tác tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung 2,500,000
34 Chi đoàn K8CH9 250,000
35 Cựu HSSV đang công tác tại Công ty Thủy Điện Buôn Kuốp 10,500,000
36 Lớp K5CnĐC5 (REII) 1,040,000
37 Lớp K5CnĐC6 (REII) 1,000,000
38 Lớp K26TnĐC2 (REII) 860,000
39 Chi đoàn K21TH4 180,000
40 Ông Trần Chín - Căng tin tầng 1 nhà K5 500,000
41 Chi đoàn K9CH1 225,000
42 Chi đoàn K7Ch7 200,000
43 Lớp K26TnĐC1 (REII) 800,000
44 Lớp K26TnĐC3 (REII-Miền Nam) 380,000
45 Bùi Thị Nhị - Cựu HSSV lớp 89Đ4 200,000
46 Nguyễn Thị Ngọc Hương - Cựu HSSV lớp 89Đ4 200,000
47 Cựu HSSV đang công tác tại CTCP Thủy Điện A Vương 2,500,000
48 Lớp K5CnĐC1 (REII-Miền Nam) 2,050,000
49 Lớp K5CnĐC2 (REII-Miền Nam) 1,900,000
50 Lớp K5CnĐC3 (REII-Miền Nam) 820,000
51 Lớp K5CnĐC4 (REII-Miền Nam) 2,160,000
52 Lớp K26TnĐC4 (REII-Miền Nam) 2,150,000
53 Lớp K26TnĐC5 (REII-Miền Nam) 1,170,000
54 Lớp K26TnĐC6 (REII-Miền Nam) 1,000,000
55 Chi đoàn K8CV1 175,000
56 Chi đoàn K8CH6 225,000
57 Chi đoàn K21TH1 215,000
58 Chi đoàn K9CH5 230,000
59 Chi đoàn K21TH2 315,000
60 Chi đoàn K9CN,K,Q 280,000
61 Chi đoàn K9CH11 245,000
62 Chi đoàn K9CH2 215,00
63 Chi đoàn K20TH5 170,000
64 Chi đoàn K7CH3 200,000
65 Chi đoàn K7CH6 205,000
66 Cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Đồng Xuân - Cty Điện lực Phú Yên 1,500,000
67 Chi đoàn K8CH10 230,000
68 Cựu HSSV đang công tác tại Cty TNHHMTV Thí nghiệm Điện miền Trung 10,000,000
69 Cựu HSSV đang công tác tại Cty TNHHMTV Điện lực Đà Nẵng 17,900,000
70 Cựu HSSV đang công tác tại Truyền tải Điện Đăk Lăk - Cty Truyền tải Điện 3 7,300,000
71 Cựu HSSV đang công tác tại TBA 500kV Đăk Nông - Cty Truyền tải Điện 3 1,300,000
72 Cựu HSSV đang công tác tại khối quản lý và Truyền tải Điện Khánh Hòa - Cty Truyền tải Điện 3 2,800,000
73 Chi đoàn K7CH5 210,000
74 CBVC Công ty Thủy Điện Quảng Trị 10,800,000
75 Cựu HSSV đang công tác tại Khối Văn phòng Công ty Điện lực Quảng Ngãi 1,000,000
76 Lê Quốc Huy, Nguyễn Thị Mai Hương - Cựu HSSV công tác tại Truyền Tải Điện Ninh Thuận - Cam Ranh 1,000,000
77 Công ty Lưới điện cao thế miền Trung 10,000,000
78 Ngân Hàng Công Thương Hội An 5,000,000
79 Các cựu HSSV đang công tác tại Công ty Lưới điện cao thế miền Trung 33,250,000
80 Cựu HSSV đang công tác tại Công ty Thủy Điện Yaly 23,200,000
81 Tập thể cựu học sinh các lớp 84, Khóa 1 6,650,000
82 Tập thể cựu học sinh lớp 84H, khóa 1 2,900,000
83 Tập thể cựu học sinh lớp Kiểm nhiệt, khóa 1 2,500,000
84 Tập thể cựu học sinh lớp Thí nghiệm điện 85-87 (khóa 2) 500,000
85 Tập thể cựu học sinh lớp 89Đ4 5,000,000
86 Tập thể cựu học sinh khóa 6 (92-94) 5,000,000
87 Tập thể cựu học sinh khóa 6 (92-94) 5,000,000
88 Tập thể cựu học sinh lớp 93Đ3 2,000,000
89 Tập thể cựu học sinh lớp 97Đ4 3,000,000
90 Các cựu HSSV đang công tác tại Thủy Điện Khe Diên 2,500,000
91 Các cựu HSSV đang công tác tại Công ty Điện lực Gia Lai 8,000,000
92 Các cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Duy Xuyên, Công ty Điện lực Quảng Nam 2,000,000
93 Các cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Trà My, Công ty Điện lực Quảng Nam 4,100,000
94 Các cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Hội An, Công ty Điện lực Quảng Nam 1,900,000
95 Các cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Đại Lộc, Công ty Điện lực Quảng Nam 2,000,000
96 Các cựu HSSV Điện lực Núi Thành, Công ty Điện lực Quảng Nam 1,400,000
97 Các cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Đông Giang, Công ty Điện lực Quảng Nam 1,000,000
97 Các cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Đông Giang, Công ty Điện lực Quảng Nam 1,000,000
98 Các cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Nghĩa Hành, Công ty Điện lực Quảng Ngãi 1,050,000
99 Các cựu HSSV đang công tác tại Truyền tải điện Bình Định - Quảng Ngãi, Cty Truyền tải Điện 3 1,500,000
100 Các ông Võ Trung, Trịnh Thế Dũng, Lê Duy Tốn - cựu giảng viên của trường 3,000,000
101 Bà Phan Huỳnh Uyên Trinh - cựu giảng viên của trường 1,000,000
102 Bà Huỳnh Thị Mãi - cán bộ hưu trí 200,000
103 Bà Nguyễn Thị Hoàng Thu - cựu giảng viên của trường 200,000
104 Căng tin K5 tại Trường 500,000
105 Nguyễn Quang Sang - cựu học sinh khóa 1 đang công tác tại Điện lực Duy Xuyên - Công ty Điện lực Quảng Nam 1,000,000
106 Lê Văn Đảm - cựu HSSV đang công tác tại Điện lực vạn Ninh - Công ty CP Điện lực Khánh Hòa 1,000,000
107 Võ Văn Cường - cựu học sinh lớp 84Đ2, khóa 2 1,000,000
108 Lê Viết Tiến - cựu học sinh lớp 90Đ1 1,000,000
109 Phạm Văn Du - cựu học sinh lớp 84Đ2, khóa 1 đang công tác tại HTX Duy Sơn 2 1,000,000
110 Nguyễn Minh Tuấn - cựu HSSV đang công tác tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi 500,000
111 Huỳnh Công Quang - cựu học sinh lớp 95T 500,000
112 Hồ Hải Hoan - cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Hoài Ân, Công ty Điện lực Bình Định 500,000
113 Nguyễn Viết Tính - cựu HSSV đang công tác tại Công ty Thủy điện Đak Mi 4 500,000
114 Trần Văn Lộc - cựu HSSV đang công tác tại Công ty cơ điện lạnh Phụng Lộc 500,000
115 Nguyễn Đức Ngộ - cựu học sinh lớp 84Đ1, khóa 1 500,000
116 Nguyễn Đình Hữu - cựu học sinh lớp 84Đ2, khóa 1 500,000
117 Huỳnh Thị Thủy - cựu học sinh lớp 84Đ1, khóa 1 500,000
118 Ngô Sỹ Khang - cựu học sinh đang công tác tại BQL Dự án thủy điện 4 500,000
119 Trần Thị Lệ - cựu học sinh lớp 90Đ3 đang công tác tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi 500,000
120 Nguyễn Thị Đức - cựu học sinh lớp 90Đ3 đang công tác tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi 500,000
121 Phạm Hữu Minh - cựu học sinh lớp 99Đ7 500,000
122 Lê Xuân Bản - cựu học sinh lớp 93T, công tác tại Điện lực Bình Sơn- Quảng Ngãi 200,000
123 Nguyễn Tấn Triều - cựu học sinh lớp 90Đ3, công tác tại Điện lực Bình Sơn- Quảng Ngãi 200,000
124 Nguyễn Bô - cựu học sinh lớp 95Đ1, công tác tại Điện lực Bình Sơn- Quảng Ngãi 200,000
125 Lê Thanh Nhật - cựu học sinh lớp 97Đ8, công tác tại Điện lực Bình Sơn- Quảng Ngãi 200,000
126 Lê Văn Cấp - cựu học sinh lớp 97Đ1, công tác tại Điện lực Tư Nghĩa- Quảng Ngãi 200,000
127 Nguyễn Triết, Nguyễn Thái Phi, Trần Thanh Tùng - cựu HSSV công tác tại Điện lực Trà Bồng, Công ty Điện lực Quảng Ngãi 700,000
128 Phan Văn Thuận, Tạ Ngọc Cư - cựu HSSV công tác tai Điện lực Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi 400,000
129 Lê Thị Thục Hân - cựu học sinh lớp 97T2, công tác tại Xí nghiệp Cơ điện, Công ty Điện lực Gia Lai 200,000
130 Nguyễn Thị Thủy - cựu học sinh lớp K14Đ6, công tác tại Xí nghiệp Cơ điện, Công ty Điện lực Gia Lai 200,000
131 Võ Kim Minh - cựu học sinh lớp 97T2, công tác tại Xí nghiệp Cơ điện, Công ty Điện lực Gia Lai 200,000
132 Nguyễn Thị Nữ - cựu HSSV, công tác tại Xí nghiệp Cơ điện, Công ty Điện lực Gia Lai 200,000
133 Nguyễn Văn Nhất - cựu học sinh lớp 97Đ4, công tác tại Xí nghiệp Cơ điện, Công ty Điện lực Gia Lai 200,000
134 Nguyễn Mạnh Tường - cựu học sinh lớp 88Đ3, công tác tại Xí nghiệp Cơ điện, Công ty Điện lực Gia Lai 200,000
135 Đặng Công Tâm - cựu học sinh lớp K14T1 200,000
136 Phan Công Tưởng - cựu học sinh lớp 98Đ2 200,000
137 Huỳnh Ngọc Thuận - cựu học sinh lớp 97Đ1 200,000
138 Đoàn Hải Phòng - cựu học sinh lớp 97Đ3 300,000
139 Võ Tam - cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Duy Xuyên, Công ty Điện lực Quảng Nam 300,000
140 Nguyễn Hoàng - cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Hiệp Đức, Công ty Điện lực Quảng Nam 200,000
141 Nguyễn Hữu Tân - cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Hiệp Đức, Công ty Điện lực Quảng Nam 200,000
142 Phan Văn Sư - cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Hiệp Đức, Công ty Điện lực Quảng Nam 200,000
143 Vũ Ngọc Minh, Đỗ Kim Trường - cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Tiên Phước, Công ty Điện lực Quảng Nam 200,000
144 Đặng Ngọc Sơn - cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Thăng Bình, Công ty Điện lực Quảng Nam 200,000
145 Nguyễn Đắc Lai - cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Thăng Bình, Công ty Điện lực Quảng Nam 200,000
146 Phạm Hùng Cường - cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Thăng Bình, Công ty Điện lực Quảng Nam 200,000
147 Võ Thị Mai Hương - cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Thăng Bình, Công ty Điện lực Quảng Nam 200,000
148 Nguyễn Văn Nam - cựu HSSV đang công tác tại Điện lực Thăng Bình, Công ty Điện lực Quảng Nam 200,000
149 Phan Văn Nhân - Cựu HSSV lớp 90Đ2 đang công tác tại Cty Điện lực Quảng Trị 1,000,000
150 Trần Văn Thiên - Cựu HSSV đang công tác tại Điện lực thành cổ, Cty Điện lực Quảng Trị 500,000
151 Nguyễn Đức Dũng - Cựu HSSV 500,000
152 Chi đoàn K9CH7 225,000
153 Nguyễn Thị Nhàn - Photocopy 500,000
154 Phạm Văn Biên - Cựu HSSV 2,500,000
155 Cựu HSSV chi nhánh Phú Yên - Công Ty lưới điện cao thế Miền Trung 5,700,000
156 Lớp 1 đợt 1 Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng 1,515,000
157 Lớp 2 đợt 1 Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng 1,000,000
158 Lớp 1 đợt 2 Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng 350,000
159 Lớp 2 đợt 3 Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng 400,000
160 Lớp 3 đợt 3 Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng 350,000
161 Cựu học sinh công tác tại Điện lực Đông hòa - công ty điện lực Phú yên 6,000,000
162 Bảo hiểm Bảo Việt 13,000,000
163 Các đơn vị 13,736,000
164 3 lớp kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng đợt 4 1,000,000
165 2 lớp kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng đợt 5 1,000,000
166 Cựu học sinh khóa 1 Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung 2,000,000
167 Phạm Anh Tuấn - Đại diện Công ty Bảo Việt Quảng Nam 6,000,000
168 Nguyễn Thị Thu Hà - Đại diện lớp QLKT Cấp 4 Lớp 3 - 2018 6,000,000
169 Lê Văn Hường - Đại diện lớp QLKT Cấp 3 Lớp 2 - 2018 10,000,000
170 Lớp K16 TD7 Khóa 2002-2004 2,000,000
171 Lớp 96T Khóa 1996-1999 10,000,000
172Lớp CBQL Cấp 3 năm 2019 10,500,000