TRANG CHỦ THƯ NGỎ QUY CHẾ SỔ VÀNG
Thư ngỏ
   Trải qua 30 năm hoạt động, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung ngày càng phát triển và tạo được uy tín như hôm nay. Có được thành quả này là nhờ sự giúp đỡ to lớn của các cơ quan chủ quản, các đơn vị, doanh nghiệp… và sự nổ lực của những người đã từng học tập, công tác tại trường.
  Hiện nay có gần 4.000 học sinh, sinh viên đang theo học tại trường, hầu hết đều cư trú trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, những địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế và thường xuyên bị thiên tai tàn phá.

           

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC

TT Họ và tên
Đơn vị Chức vụ Số tiền (đồng)
1 Nguyễn Lộc An Phòng QLKH&QHQT Chuyên viên 200,000
2 Lê Thúy An Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 500,000
3 Hoàng Thị Hồng Anh Khoa Điện Giảng viên 300,000
4 Phạm Thị Kim Ánh Phòng Công tác HSSV Nhân viên 200,000
5 Nguyễn Xuân Bản Ban Giám hiệu Hiệu trưởng 4,000,000
6 La Thế Bảo Phòng Công tác HSSV Nhân viên 500,000
7 Phan Thái Bình Phòng Tổng hợp Trưởng phòng 1,500,000
8 Lê Trương Thanh Bình Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
9 Phạm Ngọc Châu Phòng Công tác HSSV Nhân viên 200,000
10 Lưu Thị Châu Phòng Công tác HSSV Nhân viên 200,000
11 Hoàng Hà Minh Châu Khoa Kinh tế Giảng viên 500,000
12 Nguyễn Thị Chung Phòng Tài chính - Kế toán Chuyên viên 500,000
13 Phạm Ngọc Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 1,200,000
14 Trang Đạt Phòng Tổng hợp Nhân viên 200,000
15 Ngô Văn Đẩu Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 1,000,000
16 Nguyễn Văn Đê Phòng Công tác HSSV Nhân viên 500,000
17 Phan Thị Xuân Diệu Khoa Điện Giảng viên 500,000
18 Võ Đình Định Phòng Đào tạo Trưởng phòng 500,000
19 Nguyễn Văn Đông Phòng Công tác HSSV Nhân viên 200,000
20 Phan Thanh Dũng Phòng Công tác HSSV Nhân viên 200,000
21 Trần Trung Dũng Phòng Khảo thí Chất lượng đào tạo Phó Trưởng phòng 1,000,000
22 Nguyễn Tiến Dũng Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 500,000
23 Lê Thanh Dũng Khoa Điện Giảng viên 500,000
24 Trần Đình Dũng Khoa Điện Giảng viên 300,000
25 Nguyễn Việt Dũng Khoa Điện tử viễn thông Giảng viên 500,000
26 Tôn Thất Dũng Khoa Kinh tế Giảng viên 500,000
27 Trần Đình Duy Khoa Điện Giảng viên 500,000
28 Nguyễn Thị Phòng Tổng hợp Nhân viên 200,000
29 Phạm Thị Thu Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 500,000
30 An Thị Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 500,000
31 Hoàng Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
32 Nguyễn Thị Thu Khoa Kinh tế Giảng viên 500,000
33 Nguyễn Thị Hồng Hải Phòng Tài chính - Kế toán Chuyên viên 500,000
34 Trần Ngọc Hải Khoa Điện Giảng viên 500,000
35 Nguyễn Thị Hải Khoa Điện Giảng viên 500,000
36 Lê Công Hân Khoa Kỹ thuật cơ sở Phó Trưởng khoa 1,000,000
37 Trần Thị Thanh Hằng Phòng Đào tạo Nhân viên 100,000
38 Phạm Thị Hiền Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 300,000
39 Huỳnh Thị Hiệp Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 500,000
40 Phạm Văn Hội Phòng QLKH&QHQT Nhân viên 500,000
41 Lê Việt Hùng Khoa Điện Giảng viên 500,000
42 Nguyễn Mạnh Hùng Khoa Điện tử viễn thông Giảng viên 500,000
43 Trương Quang Hưng Phòng Tổng hợp Nhân viên 100,000
44 Ngô Văn Hưng Khoa Điện Giảng viên 500,000
45 Dương Tấn Hưng Khoa Điện Giảng viên 500,000
46 Lê Văn Hường Phòng Công tác HSSV Nhân viên 200,000
47 Nguyễn Thị Huyền Phòng Tổng hợp Nhân viên 500,000
48 Nguyễn Thị Thu Huyền Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
49 Nguyễn Hữu Quỳnh Kha Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
50 Bùi Phước Khánh Khoa Điện tử viễn thông Giảng viên 500,000
51 Lê Văn Khoa Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 200,000
52 Huỳnh Tấn Khoa Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 300,000
53 Hoàng Thanh Khoái Khoa Điện Giảng viên 500,000
54 Doãn Bá Khưu Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
55 Nguyễn Thị Nhi Kiên Phòng Tài chính - Kế toán Nhân viên 400,000
56 Trương Thành Lâm Phòng Công tác HSSV Nhân viên 200,000
57 Lê Thị Hương Lâm Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
58 Trần Văn Lâm Khoa Điện Giảng viên 500,000
59 Nguyễn Văn Lân Khoa Điện Phó Trưởng khoa 500,000
60 Nguyễn Tiến Lập Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
61 Nguyễn Thị Liên Phòng Tổng hợp Nhân viên 500,000
62 Mai Thị Kim Liên Khoa Điện tử viễn thông Giảng viên 500,000
63 Lê Thị Mỵ Linh Khoa Điện Giảng viên 500,000
64 Trần Duy Linh Khoa Điện Giảng viên 500,000
65 Trần Thị Lộc Phòng Đào tạo Chuyên viên 100,000
66 Trần Bảo Lộc Khoa Điện Giảng viên 400,000
67 Trang Lụa Phòng Tổng hợp Chuyên viên 500,000
68 Trần Lê Hương Ly Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 500,000
69 Đỗ Hữu Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 200,000
70 Lê Văn Minh Phòng Tài chính - Kế toán Trưởng phòng 1,500,000
71 Trần Văn Minh Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
72 Hoàng Xuân Mùi Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng 2,000,000
73 Phạm Ngã Khoa Kinh tế Trưởng khoa 1,000,000
74 Lê Duy Nhân Phòng QLKH&QHQT Trưởng phòng 1,000,000
75 Lê Văn Nhơn Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 500,000
76 Nguyễn Thị Nhung Phòng Tổng hợp Chủ tịch Công đoàn 1,000,000
77 Lê Thị Kim Nhung Phòng Đào tạo Giảng viên 500,000
78 Hà Thị Mỹ Nhung Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 1,000,000
79 Lê Thị Nhung Khoa Điện Giảng viên 500,000
80 Lê Thị Oanh Khoa Điện tử viễn thông Giảng viên 200,000
81 Nguyễn Thị Xuân Phong Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 1,000,000
82 Nguyễn Tiến Phong Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 1,000,000
83 Lê Tự Duy Phong Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
84 Ngô Thị Hồng Phụng Phòng Tài chính - Kế toán Chuyên viên 100,000
85 Nguyễn Hồ Oanh Phương Phòng Tổng hợp Nhân viên 500,000
86 Bùi Ngọc Quảng Khoa Điện tử viễn thông Giảng viên 400,000
87 Nguyễn Lê Như Quỳnh Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
88 Nguyễn Lê Thảo Quỳnh Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
89 Trịnh Xuân Sinh Khoa Điện Giảng viên 300,000
90 Lê Kim Sơn Phòng Công tác HSSV Trưởng phòng 4,000,000
91 Trần Đình Sơn Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
92 Võ Thị Sương Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
93 Nguyễn Đình Sương Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
94 Huỳnh Kim Tân Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 200,000
95 Nguyễn Văn Tảo Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 1,000,000
96 Nguyễn Phú Thạch Khoa Điện Giảng viên 500,000
97 Nguyễn Thị Thái Khoa Khoa học cơ bản Trưởng khoa 1,000,000
98 Trang Thị Thao Phòng Tổng hợp Nhân viên 200,000
99 Trần Thị Thu Thảo Khoa Điện tử viễn thông Giảng viên 500,000
100 Lê Nguyên Thảo Khoa Kinh tế Giảng viên 500,000
101 Phạm Văn Thạo Phòng Tổng hợp Nhân viên 500,000
102 Phan Thầu Phòng Tổng hợp Nhân viên 100,000
103 Trần Ngọc Thi Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 500,000
104 Nguyễn Văn Thu Phòng Đào tạo Giảng viên 500,000
105 Nguyễn Thị Ngọc Thư Khoa Điện Giảng viên 500,000
106 Phan Thị Anh Thư Khoa Kinh tế Giảng viên 500,000
107 Phạm Xuân Thùy Khoa Điện tử viễn thông Giảng viên 500,000
108 Bùi Thị Hạnh Tiên Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 500,000
109 Nguyễn Viết Tiến Khoa Điện tử viễn thông Trưởng khoa 1,000,000
110 Trần Thị Tiền Khoa Kinh tế Giảng viên 500,000
111 Võ Trọng Bảo Tín Khoa Điện Giảng viên 500,000
112 Huỳnh Thanh Tịnh Khoa Điện Trưởng khoa 1,000,000
113 Lại Thị Ngọc Trang Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 500,000
114 Nguyễn Thị Trang Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 1,000,000
115 Nguyễn Minh Trí Phòng QLKH&QHQT Giảng viên 1,000,000
116 Nguyễn Anh Phòng Tổng hợp Nhân viên 300,000
117 Ngô Văn Tuấn Phòng Công tác HSSV Phó Trưởng phòng 1,500,000
118 Phan Xuân Tưởng Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 300,000
119 Nguyễn Anh Tuyên Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng 3,000,000
120 Huỳnh Thị Tuyết Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 500,000
121 Ngô Văn Việt Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 200,000
122 Nguyễn Hoàng Việt Khoa Điện Giảng viên 500,000
123 Võ Văn Vinh Phòng Tổng hợp Nhân viên 300,000
124 Hồ Văn Vinh Phòng QLKH&QHQT Nhân viên 500,000
125 Ngô Đình Vĩnh Khoa Điện tử viễn thông Giảng viên 500,000
126 Xuân Khoa Kỹ thuật cơ sở Giảng viên 1,000,000
127 Nguyễn Tấn Xứng Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 500,000
128 Trần Lê Hương      Ly Khoa Khoa học cơ bản Giảng viên 400,000
129 Lê Thị Mỵ Linh Khoa Điện Giảng viên 500,000
130 Lê Kim Sơn Phòng CTHSSV Trưởng Phòng 1,500,000
131 Lê Thị Mỵ Linh Khoa Điện Giảng viên 150,000
132 Nguyễn Xuân Bản Ban giám hiệu Hiệu Trưởng 2,000,000