Những hành động đầy ý nghĩa của thế hệ trẻ trường Cao đẳng Điện lực miền Trung
   - Tác giả: Nguyễn Phú Thạch